วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Renault จะจัดแสดงรถเกราะ VAB MK3 และรถ Sherpa Light ที่โปแลนด์

Pictures : VAB MK3. Copyright : Stephane Gaudin / Theatrum Belli

http://theatrum-belli.org/french-touch-rtd-will-present-vab-mk3-and-sherpa-light-in-mspo-show-poland/

Renault Trucks Defense ร่วมกับ Panhard และ ACMAT จะนำรถเกราะรุ่นใหม่ของบริษัทไปเปิดตัวในงานแสดง MSPO 2014 ที่โปแลนด์
โดยมีรถหุ้มเกราะล้อยาง 6x6 แบบ VAB MK3 และรถเกราะ 4x4 แบบ Sherpa Light
ซึ่งเป็นยานยนต์ทางยุทธวิธีที่ตอบสนองภารกิจลาดตระเวน เป็นยานยนต์รบพิเศษ งานสนับสนุนด้านธุรการอย่างเอนกประสงค์ทุกสภาพภูมิประเทศ


ข้อมูลเพิ่มเติม
VAB MK3
http://www.renault-trucks-defense.eu/content/download/2574/13497/version/1/file/Fiche-VAB-MK3-ENG-LD.pdf
Sherpa Light
http://www.renault-trucks-defense.eu/content/download/2572/13489/version/1/file/Fiche-SHERPA+Light-EN_LD.pdf