วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ออสเตรเลียจัดหารถรบปฏิบัติการพิเศษ Supacat รุ่นใหม่สำหรับหน่วยรบพิเศษ

Supacat wins Australian special forces vehicle contract

The new vehicles to enter Australian service are based on the same Extenda platform that has been in service with the country since 2009. Source: Supacat
http://www.janes.com/article/42111/supacat-wins-australian-special-forces-vehicle-contract

องค์การยุทธบริภัณฑ์ความมั่นคงออสเตรเลีย (DMO:Defence Materiel Organisation)
ได้เลือกจัดหารถรบปฏิบัติการพิเศษ Supacat  รุ่นใหม่สำหรับหน่วยรบพิเศษจำนวน 89คัน วงเงิน A$105 million ($98 million)
เป็นการจัดหาตามโครงการ Special Operations Vehicles - Commando (SOV-Cdo) ที่ตั้งขึ้นในปี 2012
โดยรถ Supacat จากบริษัท Supacat Group ประเทศอังกฤษที่ออสเตรเลียจะจัดหานั้นเป็นรุ่นล่าสุด Extenda high-mobility transport (HMT)
มีความคล้ายคลึงกับรถรุ่น HMT จำนวน 31คันที่ออสเตรเลียจัดหาใน 2009 แต่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมในหลายๆด้าน โดยรถมีเกราะกันกระสุนและกับระเบิด
การจัดหายังรวมถึงระบบสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงสำหรับปฏิบัติการ วิศวกรรม การซ่อมบำรุง ระบบสนับสนุน และการฝึก
ทั้งนี้ Elbit Systems ได้รับเป็นผู้ติดตั้งระบบบัญชาการและควบคุมยานพาหนะด้วย

Supacat HMT Extenda มีทั้วรถรุ่นขับเคลื่อน 4x4 และ 6x6 ซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการลูกค้า
โครงการ SOV-Cdo ของออสเตรเลียนี้ รถจะทำการสร้างที่โรงงาน Supacat Team Australia ใน Melbourne ออสเตรเลียซึ่งเปิดในปี 2012 ครับ