วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

USS North Dakota เรือดำน้ำนิวเคลียร์ชั้น Virginia Block III ออกเดินเรือทดสอบครั้งแรก

First Virginia class Block III nuclear-powered attack submarine North Dakota completes first voyage


http://www.navyrecognition.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1926

SSN-784 North Dakota ซึ่งเป็นเรือดำน้ำนิวเคลียร์ชั้น Virginia Block III แบบปรับปรุงล่าสุดลำแรกของกองทัพเรือสหรัฐฯ
ได้ทำการออกเดินเรือน้ำสอบในทะเลเป็นครั้งแรกก่อนมีกำหนดเข้าประจำการในวันที่ 25 ตุลาคม นี้ โดยนับเป็นเรือชั้น Virginia ลำที่ 11
การปรับปรุงหลักของเรือชั้น Virginia Block III คือการติดตั้งท่อยิงอาวุธเอนกประสงค์ VPT(Virginia Payload Tubes) สองท่อยิงบรรจุอาวุธปล่อยนำวิถีได้ท่อละ 6นัด
แทนระบบเดิมที่เป็นแท่นยิงทางดิ่งเดียว 12ยิงสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีร่อน UGM-109 Tomahawk เท่านั้น
ซึ่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์ชั้น Virginia จะได้รับการสั่งต่ออย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2043 จำนวนรวม 30ลำ
และจะเป็นกำลังหลักของเรือดำน้ำนิวเคลียร์โจมตีของกองทัพสหรัฐฯจนถึงปี 2060 ครับ