วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

กองทัพเรือโปแลนด์ทดสอบอาวุธปล่อยนำวิถี Barak-8

Polish navy tests Barak-8 missile


http://www.flightglobal.com/blogs/ariel-view/2014/09/barak-8-missile-offered-polish-navy/

กองทัพเรือโปแลนด์ทดสอบประเมินค่าอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศแบบ Barak-8 ของอิสราเอลเพื่อประเมินการนำมาติดตั้งกับเรือในอนาคต
ระบบ Barak-8 เป็นความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างอิสราเอลและอินเดียในปี 2007 และถูกเลือกใช้งานโดยกองทัพเรืออินเดีย สำหรับเรืออย่างน้อย 14ลำ
โดยอินเดียลงทุนในข้างต้น $350 million และ Israel Aerospace Industries เป็นผู้ถือทุนร้อยละ 50
Barak-8 มีพิสัยทำการ 38nm (70km) ที่ความเร็ว 2Mach สามารถทำลายเป้าหมายทางอากาศได้หลายแบบ
เช่น อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ อากาศยาน UAV และอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนความเร็วเหนือเสียง
IAI และ Rafael อิสราเอลยังได้เสนอระบบในตระกูล Barak แบบพิสัยใกล้ พิสัยกลาง และพิสัยไกล รวมถึงรุ่นฐานยิงบนฝั่ง
สำหรับลูกค้าพร้อมระบบ Radar ของ  IAI และ Elta ด้วยครับ