วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

เยอรมนีจะสนับสนุนอาวุธให้กองกำลังชาวเคิร์ด


http://www.bmvg.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzIzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY4N2E2OTcwNjM3ODYyNjEyMDIwMjAyMDIw/2014-08-31%20Papier_Unterst%C3%BCtzung_E5_final.pdf

เอกสารในข้างต้นมีรายละเอียดข้อสังเกตุที่ว่ารัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมนีจะจัดส่งอาวุธจำนวนหลายรายการ
เพื่อสนับสนุนกองกำลังชาวเคิร์ด(Kurdish)ในเขตปกครองตนเอง Kurdistan ทางตอนเหนือของอิรักซึ่งกำลังสู้รบกับกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม IS

รายการอาวุธที่เยอรมนีจะจัดส่งให้กองกำลังชาวเคิร์ดมีเช่น
ปืนเล็กยาว G3 8,000กระบอก และกระสุน 7.62x51mm NATO 1ล้านนัด
ปืนเล็กยาว G36 8,000กระบอก และกระสุน 5.56x45mm NATO 4ล้านนัด
ปืนกล MG3 40กระบอก
ปืนพก P1 9mm 8,000กระบอก
เครื่องยิงอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง MILAN 30ระบบ และจรวด 500นัด
เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง Panzerfaust3 200กระบอก และลูกจรวด 2500นัด
ระบบอาวุธต่อสู้รถถังขนาดหนัก 40ระบบ(ไม่ทราบแบบ)
ลูกระเบิดขว้างสังหาร 10,000ลูก
รถยนต์ SUV แบบ Wolf 60คัน
รถบรรทุก UNIMOG 40คัน
รถหุ้มเกราะล้อยาง Dingo 5คัน

ซึ่งเป็นค่อนข้างน่าแปลกใจว่าจริงหรือไม่ที่เยอรมนีซึ่งเป็นชาติตะวันตกผู้นำสหภาพยุโรปที่มีนโยบายเข้มงวดด้านการส่งออกอาวุธมาตลอด
จะจัดหาอาวุธให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นประเทศเอกราชอย่างเป็นทางการ
และมีความเสี่ยงที่อาวุธอาจจะตกอยู่ในมือผู้ใช้ที่ผิดเช่นผู้ก่อการร้ายได้ครับ