วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

ตุรกีและปากีสถานจะฝึกร่วมระหว่างเหล่าทหารม้าและหน่วยรบพิเศษ
Logo of Turkey's Special Forces Command and Pakistan's Special Services Group Insignia

http://www.tsk.tr/3_basin_yayin_faaliyetleri/3_2_basin_duyurulari/2014/bd_39.html

เอกสารข้างต้นลงรายละเอียดว่ากองทัพตุรกีและกองทัพปากีสถานจะจัดการฝึกซ้อรบร่วมกันระหว่างทหารม้าและรบพิเศษที่ตุรกีระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2014
โดยการฝึกจะจัดที่ศูนย์บัญชาการโรงเรียนทหารม้าและทหารภูเขาที่ Egirdir สำหรับทหารม้าหนึ่งกองร้อย
และกองบัญชาการคณะเสนาธิการรบพิเศษที่  Ankara สำหรับรบพิเศษหนึ่งทีมของแต่ละประเทศ
การฝึกจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของทหารม้าและรบพิเศษระหว่างกันของปากีสถานและตุรกีครับ