วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

ความคืบหน้าการสร้าง บ.ทอ.๖ สู่การผลิตแบบสายการผลิต


การพัฒนาการสร้างต้นแบบไปเป็นการผลิตแบบสายการผลิต ที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีความแม่นยำ ชิ้นส่วนเหมือนกันทุกชิ้น มีระบบเอกสารที่เป็นมาตรฐาน มีงานหลายแขนงมากมาย 
ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะก้าวกระโดด เป็นงานที่ไม่เคยทำมาเลยในประวัติศาสตร์ชาติไทย ต้องอาศัยความเสียสละ อุดมการณ์ ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของผู้ที่อุทิศตัวทำงาน 
ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่ออนาคตของลูกหลานฝากไว้ในผืนแผ่นดินไทยโดยชาวกรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ ที่ยังยืนหยัดและยืนยันว่า เราคนไทยสร้างเครื่องบินได้จริงๆ 
ขอขอบคุณเพลงที่สวยงาม เพลง คนดีไม่มีวันตาย ธีร์ ไชยเดช - เพลงประกอบภาพยนตร์ขุนรองปลัดชู เติมกำลังใจให้ กลุ่มคนทำงาน
https://www.facebook.com/rtaf6

Clip ในข้างต้นนี่ก็ได้เห็นขั้นตอนการทำงานในการพัฒนา บ.ทอ.๖ เข้าสู่ขั้นเปิดสายการผลิตหลายๆส่วนครับ
ถ้ามีความคืบหน้าของโครงการนี้เพิ่มเติมจะนำมารายงานกันต่อไปครับ