วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

กองทัพเรือเยอรมนีมีปัญหาความพร้อมปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์


http://www.abendblatt.de/vermischtes/article132488398/Deutsche-Marine-hat-nur-noch-fuenf-flugfaehige-Hubschrauber.html

ตามบทความในข้างต้นกองบินทหารเรือ(Marineflieger) กองทัพเรือเยอรมนีกำลังมีปัญหาจำนวน ฮ.ที่พร้อมปฏิบัติการ
เป็นผลจากการสั่งงดบิน ฮ.Sea Lynx Mk88 จำนวน 22เครื่องเนื่องจากพบปัญหาการแตกร้าวของโครงสร้างซึ่งเป็นอันตรายต่อการบิน
ทำให้กองทัพเรือเยอรมนีขาดกำลัง ฮ.ประจำเรือผิวน้ำ และปราบเรือดำน้ำ
โดยการซ่อม ฮ.Sea Lynx คาดว่าจะเสร็จก่อนเดือนมกราคม 2015 หลังจากนั้น Sea Lynx จะถูกประจำการแทนด้วย ฮ. NH90 NFH
อีกส่วนคือฝูง ฮ.Sea King Mk41 21เครื่อง ซึ่งย้ายจาก Kiel ไป Nordholz นั้นก็มีปัญหาเรื่องการส่งกำลังบำรุงอย่างร้ายแรงจนไม่สามารถปฏิบัติการได้เป็นส่วนมาก
ในอนาคตกองทัพเรือเยอรมนีจำเป็นต้องมีการจัดหา ฮ.กู้ภัยทางทะเลแบบใหม่มาใช้แทน ฮ.Sea King ที่ใช้งานมานานและล้าสมัย
แต่จากความล่าช้าและการลดจำนวนเครื่องในการจัดหา ฮ.NH90 NFH 18เครื่อง คาดว่ากองทัพเรือเยอรมนีมี ฮ.ที่สามารถปฏิบัติการได้ตอนนี้เพียง 5เครื่องเท่านั้นครับ