วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

กองทัพเรืออิสราเอลต้องรอการตัดสินใจจัดหาเรือตรวจการณ์ใหม่ในปีหน้า

Sa'ar 5 class Corvette

http://www.globes.co.il/en/article-israel-navy-awaits-gas-field-defense-vessels-1000974629

สำหรับโครงการเรือตรวจการณ์ใหม่ของกองทัพเรืออิสราเอลสำหรับภารกิจลาดตระเวนในทะเลเมดิเตอเรเนียนนั้น
กองทัพเรืออิสราเอลจำเป็นต้องรอการตัดสินใจในการเลือกแบบเรือใหม่จากกระทรวงกลาโหมไปอีกหนึ่งปี
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประมูลจากบริษัทของเยอรมนี สหรัฐฯ เกาหลีใต้ หรืออิสราเอลเอง
กองทัพเรืออิสราเอลมีความต้องการเรือตรวจการณ์ 4ลำสำหรับการป้องกันคุ้มกันแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งเรือจำเป็นต้องมีสมรรถสูงพอในการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายที่คาดว่าจะมีอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำเช่นระบบ Yakhont ใช้งาน
โดยเรือจะติดตั้งระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ Barak สำหรับการทำลายเป้าหมายภัยคุกคามทางอากาศ
ซึ่งกระทรวงกลาโหมอิสราเอลตั้งงบประมาณการจัดหาเรือที่ราว 2 Billion Israeli new shekel ($544 million)
ที่ผ่านมาอิสราเอลมีการเจรจากับรัฐบาลเยอรมนีในการแบ่งค่าใช้จ่ายในการสร้างเรือเช่นเดียวกับโครงการเรือดำน้ำชั้น Dolphin แต่ไม่ประสบผล
การแข่งขันประมูลแบบเรือจะเปิดภายในเดือนธันวาคมปี 2014 นี้และประกาศผลภายในสิ้นปี 2015 ครับ