วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

ความคืบหน้าโครงการปรับปรุง BMP-2 ของกองทัพฟินแลนด์


http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288735510461.html

กองทัพฟินแลนด์มีแผนจะปรับปรุงรถรบทหารราบ BMP-2 ซึ่งใช้งานในกองทัพมานาน
ข้อมูลล่าสุดนั้นโครงการปรับปรุง BMP-2 จำนวน 110คันจะมีวงเงินที่ราว 25-30 million euros โดยไม่รวมภาษี
โดยการปรับปรุงหลักจะมีเช่นการติดตั้งกล้องมองกลางคืนรุ่นใหม่และเพิ่มคุณสมบัติตรวจจับได้ยาก
ระยะเวลาปรับปรุงอยู่ที่ช่วงปี 2015-2019 โดบบริษัทที่รับงานคือ Conlog หรือ Oricopa ตามที่เคยรายงานไป
กองทัพฟินแลนด์นั้นนอกจากรถรบทหารราบ BMP-2 แล้วยังได้มีการจัดหารถรบทหารราบ CV9030FIN จำนวน 102คันด้วย
ซึ่งกองทัพฟินแลนด์เลือกที่จะปรับปรุง BMP-2 ให้ใช้งานต่อจนถึงราวปี 2030 ครับ