วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

นิทานภาพ กล่องข้าวน้อยฆ่าเมด

มุขนี้คิดมานานแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสได้วาด
อ่านๆไปเถอะอย่าคิดมาก