วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เอสโตเนียจะจัดหา CV90 จากเนเธอร์แลนด์

Estonia to buy Dutch CV90s

Estonia is planning to buy 44 CV9035NL infantry fighting vehicles from the Netherlands.
http://www.janes.com/article/44032/estonia-to-buy-dutch-cv90s

Jane's ได้รายงานข่าวจากรัฐมนตรีกลาโหมเนเธอร์แลนด์ Jeanine Hennis-Plasschaert ระหว่างการเยือนประเทศกลุ่ม Baltic ว่า
เนเธอร์แลนด์กำลังพิจารณาการขายรถรบทหารราบ CV9035NL จำนวน 44คันให้กองทัพเอสโตเนีย
ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาและมูลค่าโครงการแต่คาดว่าสัญญาการจัดหานี้่จะรวมถึงการบำรุงรักษา
โดย CV9035NL ดังกล่าวนั้นเป็นยุทโธปกรณ์ส่วนเกินของกองทัพบกเนเธอร์แลนด์จากจำนวนที่จัดหามา 193คันที่เป็นผลมาจากการปรับลดกำลังกองทัพ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนเธอแลนด์ก็ทำการยุบหน่วยและปลดประจำการถถังหลัก Leopard2A6 หน่วยสุดท้ายไปแล้ว
โดยเนเธอร์แลนด์จะขาย Leopard2A6 ให้ฟินแลนด์ราว 100คัน วงเงิน 200 million Euros

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เนเธอร์แลนด์ทำการขายยุทโธปกรณ์ส่วนเกินให้เอสโตเนีย
เพราะก่อนหน้านี้เนเธอร์แลนด์ได้ทำการขายรถหุ้มเกราะล้อยาง Patria Pasi XA-188 6x6 จำนวน 80คันให้เอสโตเนียในปี 2010 ทั้งรุ่นลำเลียงพล รุ่นบังคับการ และรถพยาบาล
ตามแผนพัฒนากองทัพปี 2013-2022 เอสโตเนียยังต้องการจัดหายุทโธปกรณ์สำหรับการป้องกันประเทศอีกเป็นจำนวนมากเพื่อรับมือภัยคุกคามจากรัสเซีย
โดยชาติสมาชิก NATO ในยุโรปตะวันตกจะให้การสนับสนุนยุทโธปกรณ์แก่สมาชิก NATO ในยุโรปตะวันออกมากขึ้น
คาดว่ารถรบทหารราบ CV90 ชุดแรกจะมาถึงเอสโตเนียในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 ทันการสวนสนามวันประกาศเอกราชวันที่ 24 กุมภาพันธ์
ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมเนเธอร์แลนด์เองมีแผนจะจัดหารถหุ้มเกราะล้อยาง Bushmaster 20คันมาแทนที่ CV90 ที่ปลดไปด้วยส่วนหนึ่งครับ