วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ฟินแลนด์ตั้งกลุ่มทำงานเตรียมสำหรับการจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่แทน F/A-18 Hornet


http://www.defmin.fi/?9_m=5980&s=8
http://www.defmin.fi/?587_m=5981&l=sv&s=8

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมฟินแลนด์ Carl Haglund ได้ประกาศจัดตั้งกลุ่มคณะทำงานใหม่เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา
สำหรับการวางแผนขั้นตอนการจัดหาเครื่องบินขับไล่แบบใหม่ทดแทน F/A-18C/D Hornet ของกองทัพอากาศฟินแลนด์
ตามแผนวงรอบของกองทัพอากาศฟินแลนด์นั้นตั้งใช้จะใช้ Hornet ไปจนถึงปี 2030 เมื่อเครื่องที่มีอายุการใช้งานมากที่สุดที่ 35ปี
โดยจะมีการปลดประจำการเครื่องแรกในปี 2025 จนถึงเครื่องสุดท้ายในปี 2030
การจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่ทดแทนจะเริ่มขึ้นภายใน 15ปีหลังการประกาศโครงการอย่างเป็นทางการในราวปี 2015
และจะมีการเลือกแบบในช่วงปี 2020s โดยคาดว่าเครื่องที่ถูกเลือกจะเริ่มผลิตและส่งมอบได้ภายในปี 2025-2030
อย่างไรก็ตามการศึกษาความต้องการคุณสมบัติรูปแบบและความเหมาะสมในการจัดหา บ.ขับไล่ใหม่ทดแทน Hornet นั้นยังอยู่ในขั้นต้น
ซึ่งการมอบอำนาจของกลุ่มดังกล่าวจะมีจนกระทั้งวันที่ 30 เมษายน 2015 ครับ