วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อาร์เจนตินาเจรจาร่วมกับบราซิลในการจัดหา Gripen 24เครื่อง


http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/brasilien-och-argentina-kan-samarbeta-om-gripen_4032153.svd

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม รัฐมนตรีกลาโหมอาร์เจนตินาและบราซิลได้ลงนามในสัญญาโครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศในด้านการพัฒนาอากาศยาน
ซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมอาร์เจนตินา Agustin Rossi ได้กล่าวถึงการเปิดการเจรจาความเป็นไปได้ที่จะจัดหาเครื่องบินขับไล่ Gripen 24เครื่อง
ซึ่งเครื่อง Gripen ดังกล่าวที่อาร์เจนตินาอาจจัดหาจะทำผลิตในบราซิลภายใต้สิทธิบัตรของ SAAB สวีเดน
ปัจจุบันกองทัพอากาศอาร์เจนตินายังคงประจำการด้วยเครื่องบินขับไล่ Mirage III/V จำนวนจำนวนราว 6 และ 5เครื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่อยู่ในสภาพที่ทำการบินได้แล้ว
กองทัพอากาศอาร์เจนตินาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องบินขับไล่ใหม่มาแทนเครื่อง Mirage ที่เริ่มทยอยปลดประจำการไปครับ