วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลิทัวเนียจัดหา Javelin ชุดที่สองจากสหรัฐฯ


http://www.kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/lietuva_papildys_priestankiniu_raketu_sistemos_javelin_atsargas.html

กระทรวงกลาโหมลิทัวเนียได้ประกาศข้อมูลว่าจะมีการจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังแบบ Javelin ชุดที่สองจากสหรัฐฯวงเงิน $20 million หลังการจัดหาชุดแรกในปี 2001
โดยสภา Congress สหรัฐฯได้อนุมัติการขายให้ลิทัวเนียเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา โดยจะเริ่มส่งมอบภายในปี 2015-2017
ลิวทัวเนียเป็นประเทศกลุ่มรัฐบอลติกที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO ในปี 2004 และกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย
โดยเฉพาะการรับมือภัยคุกคามจากรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์ในยูเครนครับ