วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โรงงาน MBDA เปิดตัวอาวุธปล่อยนำวิถี Naval Cruise Missile

MBDA’s Naval Cruise Missile Production Started and Program is Progressing Well

First qualification firing of the NCM in the submarine configuration (June 2014). Barracuda configuration. Picture: MBDA/DGA


An NCM on the production line at the MBDA site of Selles Saint Denis in France.
Pictures: MBDA/Daniel Lutanie

An NCM seen here during a sub-surface test launch. Picture: MBDA/DGA

http://www.navyrecognition.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2042

ก่อนงานแสดง EURONAVAL 2014 ที่จะจัดขึ้นใน 27-31 ตุลาคมนี้ที่ Paris
ทาง MBDA ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาวุธปล่อยนำวิถีประจำเรือรายใหญ่ของฝรั่งเศส ได้เชิญสื่อมวลชนเข้าชมโรงงานผลิตที่ Selles Saint Denis
โดยมีการแสดงสายการผลิตของอาวุธปล่อยนำวิถีหลายแบบเช่น Exocet, MICA, Aster และ Scalp
รวมถึงการเปิดตัวอาวุธปล่อยนำวิถีแบบล่าสุดที่เพิ่งเริ่มการประกอบ Naval Cruise Missile (NCM หรือ MdCN ในภาษาฝรั่งเศส)
ซึ่งเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนสำหรับยิงโจมตีเป้าหมายบนฝั่งแบบใหม่สำหรับเรือดำน้ำชั้น Barracuda จากท่อยิง Torpedoขนาด 21" และเรือฟริเกต FREMM จากท่อยิงแนวดิ่ง Sylver A70 VLS
ทาง MBDA สนใจที่จะส่งออก Naval Cruise Missile ให้ต่างประเทศโดยกล่าวว่าจะไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานจากรัฐบาลฝรั่งเศสด้วยครับ