วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ฮ.Mi-17 ผู้เปลี่ยน Game ในกองทัพอัฟกานิสถาน

Russian Mi-17 Helicopter ‘Game Changer’ for Afghan Forces: US General

Afghan Border Police members and Kandahar Air Wing pilots offload humanitarian aid from an Afghan Air Force Mi-17 helicopter

http://en.ria.ru/military_news/20141003/193580779/Russian-Mi-17-Helicopter-Game-Changer-for-Afghan-Forces-US.html

นายทหารชั้นนายพลของกองทัพบกสหรัฐฯที่ปฏิบัติการในกองกำลังผสมนานาชาติ ISAF(International Security Assistance Force)
ได้ให้ความเห็นต่อการใช้งาน ฮ.ลำเลียง Mi-17 ในกองทัพอัฟกานิสถานว่า ฮ.Mi-17 เป็นผู้เปลี่ยน Game ในปฏิบัติการต่อต้านกองกำลังติดอาวุธฏอลิบาน
เพราะ Mi-17 สามารถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายกำลังและส่งกำลังบำรุงให้ทหารกองทัพอัฟกันในพื้นที่ทุรกันดารและสภาพอากาศที่รุนแรง
ซึ่งทหารธรรมดาและหน่วยรบพิเศษของกองทัพบกจนถึงตำรวจอัฟกันต่างมีความพอใจในสมรรถนะของ Mi-17 มาก
ปัจจุบันกองทัพอากาศอัฟกานิสถานมี ฮ.Mi-17 อยู่ 84เครื่อง ซึ่งเป็นการจัดหาจากรัสเซียผ่านความช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐฯ
แต่อย่างไรก็ตามความต้องการของผู้บังคับบัญชาระดับสูงใน Pentagon กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ต้องประสบปัญหาในการจัดหา Mi-17 เพิ่มให้อัฟกานิสถาน
เนื่องจากความสัมพันธ์ที่เลวร้ายลงระหว่างสหรัฐฯและรัสเซียในกรณีวิฤตการณ์ยูเครน ทำให้สมาชิกสภา Congress หลายคนมีความเห็นว่า
รัฐบาลสหรัฐฯไม่ควรจจะจัดหาอาวุธจากรัสเซียผ่าน Rosoboronexport องค์กรส่งออกอาวุธของรัสเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตอีกต่อไป
อย่างไรก็ตามกองทัพอัฟกานิสถานมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหา ฮ.Mi-17 เพิ่มแต่ปัญหาคืออัฟกานิสถานอาจมีงบประมาณไม่พอที่จะจัดหาได้เองครับ