วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เวเนซุเอลาจัดหารถรบสะเทินน้ำสะเทินบกสามแบบจากจีน

Venezuela signs up for VN1, hints at Chinese amphibious vehicles buy

Venezuelan officials inspected VN18 amphibious vehicles at a Norinco facility earlier in 2014, according to images posted on the Venezuelan Navy's Twitter feed. Source: Venezuelan Navy

Venezuelan officials inspect Chinese amphibious vehicles in an undated image posted on the Venezuelan Navy's Twitter feed. (Venezuelan Navy)

http://www.janes.com/article/46091/venezuela-signs-up-for-vn1-hints-at-chinese-amphibious-vehicles-buy

ภาพจาก Twitter ทางการของกองทัพเรือเวเนซุเอลาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนได้ลงรูปนายพลเรือ Jairo Avendano Quintero ทำการตรวจรับมอบรถรบสะเทินน้ำสะเทินบกจากโรงงาน Norinco จีนสามแบบ
คือรถรบทหาราบสะเทินน้ำสะเทินบกแบบ VN1, VN16 และ VN18 สำหรับทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือเวเนซุเอลา นับเป็นลูกค้ารายแรกสำหรับรถรบสะเทินสะเทินบกของจีนทั้งสามแบบ
กองทัพเรือเวเนซุเอลาได้เริ่มแผนการขยายขนาดกำลังทหารนาวิกโยธินจาก 7,000นายในปี 2010 เป็นเกือบสองเท่าคือราว 11,000นาย
โดยกองทัพเรือเวเนซุเอลาได้มีการสั่งจัดหารถรบทหารราบ VN1 วงเงิน $500 million ในปี 2012 ซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนกู้ยืมจากจีนเอง

VN1 เป็นรถรบทหารราบสะเทินน้ำสะเทินบกล้อยาง 8x8 น้ำหนัก 21ตัน ทำความเร็วสูงสุด 100km/h พิสัยทำการ 800km ติดปืนใหญ่กล 30mm พลประจำรถ 3นาย และบรรทุกทหารราบได้ 7นาย
ส่วน VN18 และ VN16 เป็นรถรบทหารราบสะเทินน้ำสะเทินบกสายพานที่เป็นรุ่นส่งออกของ ZBD-05 และ ZTD-05 ที่ประจำการในหน่วยนาวิกโยธินกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนตั้งแต่ปี 2006
VN18 มีน้ำหนัก 26.5ตัน ทำความเร็วบนบกสูงสุด 65km/h ในน้ำ 25km/h ติดปืนใหญ่กล 30mm พลประจำรถ 3นาย และบรรทุกทหารราบได้ 11นาย
VN16 เป็นรุ่นรถถังเบาติดปืนใหญ่รถถังขนาด 105mm ซึ่งสามารถยิงอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังแบบ GP-2 ระยะยิงไกลสุด 5kmได้
ทั้งนี้ VN18 และ VN16 จะปฏิบัติการจากเรือ LCU ชั้น Los Frailes ระวางขับน้ำ 730tons จำนวน 4ลำ ซึ่งสั่งต่อจากอู่ DAMEX คิวบา ซึ่งขณะนี้ประจำการแล้ว 3ลำ และลำที่4 ปล่อยลงน้ำเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้

จีนเป็นผู้สนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญรายหนึ่งของกองทัพเวเนซุเอลาซึ่งยังมีระบบภาคพื้นดินอีกหลายแบบที่มีการจัดหาเป็นจำนวนมาก
เช่น รถเกราะเบา 4x4 แบบ VN4 จำนวน 141คันในส่วนกองกำลังป้องกันชาติ การปรับปรุงรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก Type 63 จำนวน500คัน โดยใช้ป้อมปืนแบบใหม่
รถรบทหารราบสายพาน Type 86 (ลอกแบบจาก BMP-1 รัสเซีย) รถที่บังคับการ Type 63 และปืนใหญ่อัตตาจร PLZ89 ขนาด 122mm
การจัดหารถรบทหารราบสะเทินน้ำสะเทินบกทั้งสามแบบจากจีนของกองทัพเรือเวเนซุเอลานั้นคาดว่าจะเป็นการนำมาทดแทนรถสะเทินน้ำสะเทินบก LVTP-7 เก่าที่มีอยู่ราว 7-11คัน
นอกจากจะทำให้กำลังนาวิกโยธินกองทัพเรือเวเนซุเอลาจะเป็นหน่วยรบสะเทินน้ำสะเทินบกที่มีศักยภาพสูงในแถบ Latin America แล้ว
ยังเป็นการที่จีนสามารถเปิดตลาดรถรบสะเทินน้ำสะเทินบกทั้งสามรุ่นนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศอื่นที่สนใจจะจัดหาในอนาคตด้วยครับ