วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ภาพประกอบนิยาย สารวัตรนักเรียนเดนนรก ภาคก่อนสถาปนาหมู่ที่๑๓ :บทที่๑

สนใจอ่านนิยายฉบับบเต็มก็ตาม Link นี้ครับ
http://writer.dek-d.com/aagth1/writer/view.php?id=1212183

บทที่๑
"เข้าใจไหมนักเรียน" ครูฝึกตะโกนย้ำด้วยเสียงอันดังใส่นักเรียนหลังจากอ่านกฎสองข้อในป้าย