วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ภาพประกอบนิยาย สารวัตรนักเรียนเดนนรก ภาคก่อนสถาปนาหมู่ที่๑๓ :บทที่๒ บทที่๓

สนใจอ่านนิยายฉบับบเต็มก็ตาม Link นี้ครับ
http://writer.dek-d.com/aagth1/writer/view.php?id=1212183

บทที่๒
หัวหน้าหมู่นักเรียนฝึก A-1 เป็นผู้ถือธงนำหน้าตลอดการฝึกไม่ว่าจะนั่ง เข้าแถว เดิน วิ่ง 

บทที่๓
“แนวยิงระวัง!” นักเรียนยก ปลย.๑๑ ประทับบ่ายิงในท่ายืน ศูนย์เล็งเหล็กทาบศูนย์หลังแบบกลองและศูนย์หน้าวงกลมที่แท่นตรงกลาง แนวเล็กทาบเป้ากระดาษตาวัวในระยะ ๓๐๐เมตร