วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กองทัพเรืออังกฤษอาจขอให้ฝูงบินสหรัฐฯมาปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินของตนก่อน

US squadrons 'may use UK carrier' for operations
In July the Red Arrows flew over HMS Queen Elizabeth to mark the official naming of the vessel by the Queen
http://www.bbc.com/news/uk-30209960

BBC ได้รายงานข่าวว่า เนื่องจากความล่าช้าในการพัฒนาและผลิตเครื่อง F-35B สำหรับฝูงบินกองทัพอากาศและกองทัพเรืออังกฤษ
ซึ่งตามแผนเดิมจะต้องมีความพร้อมปฏิบัติการในปี 2018 แต่คาดว่าฝูงบิน F-35 ของอังกฤษจะมีความพร้อมล่าช้าไปราวปี 2021 นั้น
ทำให้กระทรวงกลาโหมอังกฤษพิจารณาความเป็นไปได้ในการที่สหรัฐฯเสนอให้ฝูงบิน F-35B ของนาวิกโยธินสหรัฐฯมาปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth เพื่ออุดระยะเวลาช่องว่างไปก่อน
ทั้งนี้กองทัพเรืออังกฤษจะนำเรือ HMS Queen Elizabeth เข้าประจำการในราวต้นปี 2017 ซึ่ง F-35B ที่อังกฤษสั่งซื้อ 48เครื่องจะทำการบินโดยนักบินกองทัพเรืออังกฤษและกองทัพอากาศอังกฤษ
คือฝูงบิน617 กองทัพอากาศอังกฤษ และฝูงบิน809 กองบินทหารเรือ กองทัพเรืออังกฤษ โดยอังกฤษได้รับเครื่องต้นแบบแล้ว 4เครื่องกำลังทำการฝึกและทดสอบประเมินที่ฐานทัพอากาศ Eglin ในสหรัฐฯ
แต่อย่างไรก็ตามทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษเองมีความต้องการให้เรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษปฏิบัติการด้วยเครื่องบินอังกฤษที่บินโดยนักบินอังกฤษให้ได้ตามกำหนดการณ์มากกว่าครับ