วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

SAAB Kockums เสนอเรือดำน้ำ A26 ให้โปแลนด์

ORP Orzel

http://www.defence24.pl/news_okret-podwodny-kockums-a26-w-ofercie-dla-polski

SAAB Kockums สวีเดนได้เสนอแบบเรือดำน้ำ A26 ให้กองทัพเรือโปแลนด์สำหรับโครงการจัดหาเรือดำน้ำใหม่ทดแทนเรือแบบ Kilo Project 877E คือ ORP Orzel
โดยกองทัพเรือโปแลนด์มีความต้องการจัดหาเรือดำน้ำใหม่ 3ลำ โดยลำแรกจะเข้าประจำการในปี 2017 ลำที่สองปี 2022 และลำที่สามปี 2030
สำหรับโครงการนี้ได้มีบริษัทจากยุโรปหลายประเทศนำเสนอแบบเรือดำน้ำตนให้โปแลนด์เช่น ThyssenKrupp Marine Systems เยอรมนี ผู้สร้างเรือ U212A หรือ DCNS ฝรั่งเศสเสนอเรือ Scorpene
สำหรับเรือดำน้ำแบบ A26 นั้นแม้ว่ารัฐบาลสวีเดนจะยกเลิกโครงการไปและให้ SAAB Kockums ทำการออแบบข้อเสนอความต้องการเรือดำน้ำใหม่หลังจาก SAAB เข้าซื้อ Kockums คืนจาก TKMS เยอรมนี
แต่ SAAB Kockums ก็ได้มีการเสนอแบบเรือดำน้ำ A26 ให้หลายประเทศ เช่น ออสเตรเลียในขนาด 4,000tons ทดแทนเรือชั้น Colins แต่ออสเตรเลียก็เลือกTechnology เรือชั้น Soryu ของญี่ปุ่นไปครับ