วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

UMS Tabinshwehti 773 เรือคอร์เวตชั้น Anawrahta ลำที่สามแบบ Stealth ของกองทัพเรือพม่า

Myanmar launches third Anawrahta-class missile corvette
http://www.janes.com/article/46127/myanmar-launches-third-anawrahta-class-missile-corvette
ตามรายงานข่าวของ Jane's เรือคอร์เวตใหม่หมายเลข 773 ของกองทัพเรือพม่าที่เพิ่งทำการปล่อยลงน้ำไปเมื่อเร็วๆได้ตั้งชื่อเรือว่า UMS Tabinshwehti (พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้)
ซึ่งเป็นแบบเรือที่น่าจะเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากเรือชั้น Anawrahta สองลำแรกคือUMS Anawrahta 771 (พระเจ้าอโนรธามังช่อ) และ UMS Bayintnaung 772 (พระเจ้าบุเรงนอง) ซึ่งเข้าประจำการในปี 2001 และ 2003 ในรูปทรง Stealth
โดยการพัฒนาเรือรบผิวน้ำของพม่าที่สร้างเองในประเทศช่วงหลังจะเห็นว่ามีการพัฒนารูปทรงเรือให้เป็นรูปแบบ Stealth ตรวจจับได้ยากมากขึ้น


ไม่ว่าจะเป็นเรือเร็วโจมตีหมายเลข 491ที่ติดตั้งระบบต่างๆน่าจะสมบูรณ์แล้ว และหมายเลข 492 ที่ยังไม่มีภาพออกมารวมถึงเรือฟริเกต F12 UMS Kyansittha (พระเจ้าจานสิตา) และ F14 UMS Sinbyushin (พระเจ้ามังระ) ที่ปล่อยลงน้ำและเริ่มติดตั้งระบบต่างๆบ้างแล้ว และจะเข้าประจำการในราวปี 2014-2015
ซึ่งเรือฟริเกตสองลำนี้น่าจะเป็นการพัฒนาต่อจากเรือฟริเกต F11 UMS Aung Zeya (พระเจ้าอลองพญา) ที่ประจำการในปี 2008

ยังไม่มีข้อมูลว่า UMS Tabinshwehti ที่คาดว่าจะเข้าประการในปี 2016 จะติดตั้งระบบอาวุธและอุปกรณ์อะไรบ้างแต่ก็น่าจะใกล้เคียงกับเรือชั้น Anawrahta สองลำแรกคือ
ปืนใหญ่เรือ 76mm ที่ลอกแบบจาก OTO Melera 76/62 กับอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ C-802A
รวมถึงเพิ่มระบบสงคราม Electronic, Torpedo ปราบเรือดำน้ำ, อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ และโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ครับ