วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ฟินแลนด์พบการเพิ่มจำนวนการปฏิบัติทางอากาศของรัสเซียมากขึ้น

Finland reports increased Russian air activity
Finnish Hornet fighters have been put on an increased readiness level following heightened Russian air activity in the region. Source: IHS/Patrick Allen
http://www.janes.com/article/46886/finland-reports-increased-russian-air-activity

Helsinki Times ฟินแลนด์รายงานข่าวกองทัพอากาศฟินแลนด์ได้รายงานการพบการเพิ่มจำนวนการปฏิบัติการทางอากาศในเขตน่านฟ้าทะเลบอลติกและอ่าวฟินแลนด์มากขึ้นของกองทัพอากาศรัสเซีย
แม้ว่าทางรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ Carl Haglund จะปฏิเสธที่จะบอกจำนวนที่แน่ชัดต่อสื่อ แต่มีรายงานการบินขึ้นลงเหมือนทำการฝึกซ้อมของอากาศยานแทบทุกแบบของรัสเซียในเขตนี้เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งกองทัพอากาศฟินแลนด์ได้สั่งยกระดับการเตรียมพร้อมของ F/A-18 Hornet ซึ่งเป็นเครื่องขับไล่หลักให้สูงขึ้นเพื่อเฝ้าระวังภัยทางอากาศจากการล้ำน่านฟ้าละเมิดความเป็นกลางของฟินแลนด์โดยรัสเซีย
ในขณะเดียวกันกำลังทางอากาศของ NATO ที่วางกำลังในเขตรัฐบอลติกสมาชิก NATO ก็เพิ่มการปฏิบัติการสูงขึ้นเพื่อตอบโต้การเพิ่มปฏิบัติการทางทหารรัสเซียตามด้วย
ซึ่งทั้งหมดเป็นผลสืบเนื่องของวิกฤตการณ์ในยูเครนที่รัสเซียเข้าแทรกแซงไปทำให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่าง NATO และรัสเซียอีกครั้ง
"ตอนนี้ทุกคนขึ้นบินกันหมด" นาย Haglund กล่าวใน Helsinki Times