วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คิม จอง อึน ออกคำสั่งให้กองทัพประชาชนเกาหลีเป็นกองทัพปฏิวัติชั้นยอด


North Korean leader orders to turn armed forces into elite revolutionary army
http://itar-tass.com/en/world/764640

การซ้อมรบในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพประชาชนเกาหลีซึ่งก็คือ คิม จอง อึน ผู้นำประเทศได้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะการรบและการเมือง
"กองทัพแห่งชาติควรจะเปลี่ยนเป็นกองทัพปฏิวัติชั้นยอดเพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการรบ" จอมพล คิม จอง อึน ในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพประชาชนเกาหลีกล่าว
คิม จอง อึน ยังได้เยี่ยมชมการซ้อมรบของทหารปืนใหญ่ เยี่ยมทหารในค่ายโดยได้กล่าวกับนายทหารว่า "จงดูแลเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชา" และถ่ายรูปหมู่กับเหล่าทหาร
คิม จอง อึน เชื่อว่าการฝึกซ้อมที่ทรงพลังจะแสดงศักยภาพระดับสูงของทางทหารและทางการเมืองในการฝึกเหล่านักรบ ทั้งนี้เกาหลีเหนือดูจะมีการซ้อมรบแทบจะทุกสองเดือน
เช่นการซ้อมรบของกองทัพอากาศประชาชนเกาหลีในเดือนตุลาคม และการซ้อมรบของหน่วยพลร่มในเดือนสิงหาคม ซึ่งคิม จอง อึน ได้เยี่ยมชมการซ้อมรบดังกล่าวครับ