วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อิรักร้องขอรถถัง M1A1 และรถยนต์บรรทุก HMMWV เพิ่มจากสหรัฐฯ

Iraq has requested additionnal batch of U.S. 175 M1A1 Abrams tanks and 1,000 M1151A1 HMMWVs.

M1A1 Abrams main battle tank of Iraqi Army

U.S. M1151A1 HMMWV Humvee

http://www.armyrecognition.com/december_2014_global_defense_security_news_uk/iraq_has_requested_additionnal_batch_of_u.s._175_m1a1_abrams_tanks_and_1_000_m1151a1_hmmwvs_2012141.html

รัฐบาลสหรัฐฯได้เปิดเผยเอกสารความเป็นไปได้ในการขายอาวุธตามการร้องขอของรัฐบาลอิรักคือรถถังหลัก M1A1 175คัน และรถยนต์บรรทุก M1151A1 HMMWV 1,000
รัฐบาลอิรักร้อขอการขายรถถังหลัก M1A1 จำนวน 175คัน พร้อมปืนใหญ่ M256 120mm พร้อมการปรับปรุงสภาพให้ทันสมัยตามมาตรฐาน และรถถังกู้ซ่อม M88A2 15คัน
พร้อมปืนกลหนัก M2 .50cal 175กระบอกพร้อมแท่นยิง Chrysler ปืนกล M240 7.62mm NATO 350กระบอก ปืนกลหนัก M2 HB .50Cal BR 10กระบอก
กระสุนปืนใหญ่รถถัง 120mm แบบ M831A1 HEAT TP-T 10,000นัด, M865 TPCSDS-T 25,000นัด, M830A1 HEAT MT 10,000นัด, M1002 TPMP-T 10,000นัด
วิทยุ AN/VRC-92 190เครื่อง รถยนต์บรรทุก M1028 700คัน ระบบส่งกำลังบำรุง ระบบสนับสนุน อะไหล่ การฝึก รวม $2.4 billion
นอกจากนี้รัฐบาลอิรักยังได้มีการร้องขอจัดหารถยนต์บรรทุก M1151A1 HMMWV แบบเสริมเกราะจำนวน 1,000คัน พร้อมปืนกลหนัก M2 .50cal 1,000กระบอก เครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ Mk19 40mm 1,000กระบอก
พร้อมแท่นยิงติดตั้งอาวุธ ระบบวิทยุ ระบบสื่อสาร การซ่อมบำรุง อะไหล่ การสนับสนุนและการฝึกรวม $579 million ด้วย

ปัจจุบันรัฐบาลอิรักกำลังประสบภาวะลำบากจากการรบกับกองกำลังติดอาวุธกลุ่มก่อการร้ายในประเทศซึ่งมีศักยภาพสูงและปัญหาบุคลากรในกองทัพอิรักยุคใหม่ที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างขาดประสิทธิภาพ
รัฐบาลอิรักจึงต้องการรถถังหลักและรถรบเเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังเคลื่อนที่เร็วในการป้องกันชายแดนมากขึ้น
ซึ่งกองทัพบกอิรักเองก็จัดหารถถังหลัก M1A1 จากสหรัฐฯไปก่อนหน้านี้แล้ว 140คัน ซึ่งมีการสูญเสียในการรบกับกลุ่มก่อการร้ายไปบ้างแล้วที่มีตามรายงานคือถึงราว 45คันครับ