วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Northrop Grumman ส่งมอบ MQ-8C Fire Scout เครื่องแรกให้กองทัพเรือสหรัฐฯ

Northrop Grumman delivers first operational MQ-8C Fire Scout to USN
The MQ-8C's autonomous landing features allow it to land on a sloped surface like that of a ship's deck at sea. Source: Northrop Grumman
http://www.janes.com/article/46688/northrop-grumman-delivers-first-operational-mq-8c-fire-scout-to-usn

Northrop Grumman ส่งมอบ UAV ขึ้นลงทางดิ่งแบบ MQ-8C Fire Scout ที่พร้อมปฏิบัติการเครื่องแรกจาก 70เครื่องให้กองทัพเรือสหรัฐฯ
โดย MQ-8C Fire Scout นั้นมีแบบแผนพัฒนามาจาก เฮลิคอปเตอร์ Bell 407 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า MQ-8B ที่มีแบบแผนจาก UAV แบบ Schweizer Aircraft 330
MQ-8C นั้นมีระยะปฏิบัติการบินที่ 150nmi สามารถบรรทุกได้หนัก 317kg โดยกองทัพเรือสหรัฐฯจะนำมาใช้ในภารกิจข่าวกรอง ตรวจการณ์ และลาดตระเวน (ISR:intelligence surveillance reconnaissance)
กองทัพเรือสหรัฐฯมีแผนจะประจำการ MQ-8C 70เครื่องซึ่งแบ่งเป็น 61เครื่องในสายการผลิต และ 9เครื่องสำหรับวิจัย พัฒนา ทดสอบและประเมิน
ในการจัดหา MQ-8B 30เครื่อง และ MQ-8C 19เครื่องนั้นสายการผลิตเป็นไปตามกำหนด รวมถึงแผนการจัดซื้อ MQ-8C เพิ่ม 21เครื่อง
คาดว่า MQ-8C จะเข้าประจำการครั้งแรกในปี 2016 โดยกองทัพเรือได้ทดสอบการบินจากฐานบนฝั่งที่ฐานทัพเรือ Ventura County ใน California ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
และจะทดสอบการปฏิบัติการจากเรือผิวน้ำบนเรือ DDG-109 USS Jason Dunham ในสัปดาห์นี้
หลังจากนั้น MQ-8C จะมีการทดสอบระบบสงคราม Eletronic การติดตั้งระบบตรวจจับ ISR เพิ่มเติมและกระเปาะ MCAP(Multi Capability Pod)
ภายในเดือนมิถุนายน 2015 หลังการทดสอบในทะเลครับ