วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Rafael, IAI และ IMI ร่วมมือพัฒนาระบบ Trophy Active Protection System รุ่นใหม่

Merkava Mk IVm Windbreaker with the Trophy APS during Operation Protective Edge.

http://www.israeldefense.co.il/he/content/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%90-%D7%95%D7%AA%D7%A2%D7%A9-%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95-%D7%99%D7%97%D7%93-%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%90-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%97

Rafael อิสราเอลผู้พัฒนาระบบป้องกันเชิงรุก (APS: Active Protection System) แบบ Trophy สำหรับยานพาหนะรถรบ
ร่วมมือกับ Israel Aerospace Industries ผู้พัฒนา Radar แบบ Elta EL/M-2133 WindGuard ซึ่งเป็นระบบตรวจจับ
และ Israel Military Industries ผู้พัฒนาระบบ APS แบบ Iron Fist ทั้งสามบริษัทจะร่วมกันพัฒนาระบบ APS สำหรับป้องกันยานพาหนะภาคพื้นดินแบบ Trophy รุ่นใหม่
โดย Rafale จะเป็๋นผู้รับสัญญาหลัก โดยมี IAI และ IMI เป็นผู้รับสัญญารองในการพัฒนาระบบ โครงการนี้เกิดขึ้นหลังจากการเจรจาการพัฒนาระบบร่วมระหว่างกันไม่ประสบผลเมื่อหลายปีก่อน
ระบบ APS แบบ Trophy เป็นระบบป้องกันเชิงรุกแบบ Hard-Kill ที่จะจับสัญญาณและยิงกระสุนระเบิดแตกสะเก็ดเข้าทำลายกระสุน จรวด หรืออาวุธปล่อยนำวิถีที่จะยิงเข้าทำลายตัวรถ
ทั้งนี้ระบบ Trophy นั้นได้มีการพัฒนาทดสอบและติดตั้งกับรถรบของอิสราเอลเช่นรถถังหลัก Merkava Mk.IV และได้มีการพิสูจน์ประสิทธิภาพในการรบจริงที่ฉนวน Gaza มาแล้วครับ