วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

นอร์เวย์จะประเมินความต้องการจัดหาเรือดำน้ำใหม่แทนเรือชั้น Ula

Norway MOD To Evaluate An Acquisition Of New Submarines To Replace The Existing Ula class
Norway's six Ula class submarines were commissioned between 1989 and 1992, designed for a service life of thirty years. These submarines will be phased out in the 2020's. In addition to aging, technological advances make the Ula-class, which is based on design and technology from the 1980’s, insufficient to meet future, high-tech threats. Picture: RNON
http://www.navyrecognition.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2226

โครงการพิจารณาเรือดำน้ำแบบใหม่ทดแทนเรือชั้น Ula ของกระทรวงกลาโหมนอร์เวย์นั้นเริ่มมาตั้งแต่ปี 2007 โดยขณะนี้รัฐบาลนอร์เวย์ได้ตัดสินใจให้โครงการเข้าสู่ขั้นกำหนดคุณสมบัติและประเมินความต้องการ
ซึ่งรัฐบาลนอร์เวย์วางแนวคิดขีดว่าจะต้องเป็นเรือดำน้ำที่มีความสามารถส่งผลต่อการป้องกันประเทศของกองทัพนอร์เวย์ในภาพรวมร่วมกับอากาศยานรบและหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ปัจจุบันเรือดำน้ำชั้น Ula กองทัพเรือนอร์เวย์ 6ลำซึ่งเข้าประจำการในช่วงปี 1989-1992 นั้นจะมีอายุการใช้งานที่ 30ปี โดยมีแผนจะปลดประจำการในช่วงปี 2020s
ทั้งนี้เรือชั้น Ula ได้รับการยืดอายุการใช้งานไปอีก 5ปีทำให้เรือจะปลดประจำการเมื่ออายุการใช้งานที่ 35ปี โดยการศึกษาแสดงผลว่าการยืดการอายุการใช้งานเรือต่อไปมากกว่านี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากไม่คุ้มค่า
และคุณสมบัติของเรือชั้น Ula นั้นใช้ Technology ยุคปี 1980s ซึ่งไม่เพียงพอต่อภัยคุกคามระดับสูงในอนาคตอีกต่อไปแล้ว
การตัดสินใจโครงการในขั้นต่อไปคือการประกาศคุณสมบัติความต้องการเรือนั้นคาดว่าจะเริ่มภายในปลายปี 2016 โดยกองทัพเรือนอร์เวย์ควรจะได้รับมอบเรือดำน้ำชั้นใหม่ช่วงกลางทศวรรษปี 2020s ครับ