วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กรีซทดสอบติดตั้งป้อมปืน ZU-23-2 บน BMP-1P

Greece trials ZU-23-2 armed BMP-1P infantry fighting vehicle
The Hellenic Army has been conducting trials with BMP-1P IFVs fitted with a twin ZU-23-2 23 mm gun mount. Source: Hellenic Army
http://www.janes.com/article/46924/greece-trials-zu-23-2-armed-bmp-1p-infantry-fighting-vehicle

กองทัพบกกรีซทดสอบการติดตั้งป้อมปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานลากจูงแบบ ZU-23-2 ขนาด 23mm กับรถรบทหารราบ BMP-1P
โดยกองทัพบกกรีซมี BMP-1P ประจำการอยู่ราว 350คัน ซึ่งเป็นรถที่เคยประจำการในกองทัพเยอรมนีตะวันออกเดิมก่อนจะปลดประจำการหลังการรวมชาติเยอรมันในช่วนต้นปี 1990s
ซึ่งรวมไปถึงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานลากจูงแฝดสอง ZU-23-2 ราว 500ระบบอีกด้วย
ซึ่งการทดลองติดตั้ง ปตอ.ZU-23-2 กับ BMP-1P นี่เป็นการเพิ่มประสิทธฺภาพยุทโธปกรณ์เก่าทั้งสองแบบให้มีความสามารถในการเคลื่อนที่ต่อสู้กับเป้าหมายภาคพื้น รถหุ้มเกราะเบา และอากาศยานบินต่ำมากขึ้น
ทั้งนี้สรรพาวุธกองทัพบกกรีซยังได้มีการแผนจะทดสอบติดตั้งระบบลักษณะนี้กับรถสายพานลำเลียง M113 ด้วย
รถรบทหารราบ BMP-1P ที่ติดตั้ง ปตอ.ZU-23-2 แล้วได้ถูกนำไปทดสอบโดย กองบัญชาการระดับสูงพิทักษ์ชาติที่96(96th National Guard Higher Command) บนเกาะ Chios
ซึ่งถ้าการทดสอบประสบผลจะมีการดัดแปลง BMP-1P ติด ZU-23-2 เพิ่มขึ้นอีกหลายคันต่อไปครับ