วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

ญี่ปุ่นเลื่อนการบินขึ้นครั้งแรกของเครื่องบินขับไล่ ATD-X เนื่องจากปัญหา Software

Japan's ATD-X first flight delayed by software glitch
The ATD-X will not fly until at least late 2015 due to issues with the software that controls automatic engine restarts. Source: TRDI
http://www.janes.com/article/47768/japan-s-atd-x-first-flight-delayed-by-software-glitch

กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้ประกาศข้อมูลทางการว่า เครื่องบินขับไล่สาธิต Technology ATD-X(Advanced Technology Demonstrator-X) หรือ Shinshin เครื่องต้นแบบเครื่องแรก
จะถูกเลื่อนการบินขึ้นครั้งแรกจากกำหนดเดิมในเดือนมีนาคมปี2015นี้ เป็นอย่างเร็วราวปลายปี 2015 เนื่องจากพบปัญหาใน Software ของระบบควบคุมเครื่องยนต์ ECU(Engine Control Unit)
โดยระบบ ECU จะทำหน้าเป็นเป็นวงจรควบคุมปลอดภัยและควบคุมการใช้พลังงานของเครื่องยนต์อย่างอัตโนมัติ เช่นการติดเครื่องยนต์ใหม่ถ้าดับขณะทพการบิน
ซึ่งปัญหาระบบ Software ควบคุมมนี้มีความซับซ้อนมากต้องใช้เวลาแก้ไขและตรวจสอบหลายเดือนจึงต้องมีการเลื่อนการทดสอบการบินครั้งแรกของเครื่องออกไป

ATD-X เป็นโครงการของ TRDI (Technical Research & Development Institute) โดยมีผู้รับสัญญาการพัฒนาหลักคือ Mitsubishi Heavy Industries
วัตถุประสงค์ของโครงการคือการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ตรวจจับได้ยาก Stealth แบบใหม่เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่ F-2
ซึ่งเป็นผลการจากที่รัฐบาลสหรัฐฯตัดสินใจไม่อนุมัติการขายเครื่องบินขับไล่ F-22 Raptor ให้ญี่ปุ่นในปี 2006 ญี่ปุ่นจึงเริ่มโครงการนี้ด้วยตนเองในปี 2009
เครื่องต้นแบบสาธิตเครื่องแรกสร้างเสร็จากโรงงาน Komaki Minami ที่จังหวัด Aichi เมื่อปลายปี 2014 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามการเลื่อนการบินขึ้นครั้งแรกของ ATD-X นั้นอาจจะทำให้ชั่วโมงการบินทดสอบของเครื่องต้นแบบถูกลดจำนวนลง
เนื่องจากกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นต้องการจะปิดโครงการให้สมบูรณ์ภายในปีงบประมาณ 2016 และทำการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ Stealth ที่จะประจำการจริงให้เปิดสายการผลิตได้หลังปี 2018 ครับ