วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

Picatinny พัฒนาศูนย์เล็งขั้นก้าวหน้าสำหรับเครื่องยิงลูกระเบิดของกองทัพสหรัฐฯ

Picatinny engineers use advanced sensor technologies
http://armytechnology.armylive.dodlive.mil/index.php/2015/01/01/picatinny-engineers-use-advanced-sensor-technologies/

วิศวกรของ Picatinny ได้พัฒนาระบบศูนย์เล็งแบบ Weaponized Universal Lightweight Fire Control หรือ WULFสำหรับเครื่องยิงลูกระเบิดของทหารสหรัฐฯเพื่อให้ทำการยิงได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น
เดิมทีทหารสหรัฐฯจะใช้ระบบคำนวนขีปนวิถี Lightweight Handheld Mortar Ballistic Computer กับศูนย์เล็งที่ติดกับเครื่องยิงลูกระเบิดซึ่งเป็นระบบเล็งที่ใช้มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่๒ในการทำการยิง
โดยการยิง ค.81mm นั้นชุดยิงจะต้องใช้เวลาเตรียมการยิงจนพร้อมยิงได้ในเวลา 4นาที 30วินาทีโดยประมาณ และมีระยะเวลาในการยิงแบบต่อเนื่องที่ 20วินาทีต่อนัด
แต่เมื่อทำการติดตั้งศูนย์เล็ง WULF ของ Picatinny ลงไป การเตรียมการยิงจะเหลือเพียง 1นาทีเท่านั้น และจะลดเวลาในการยิงต่อเนื่องเหลือเพียง 1-2วินาทีต่อนัดเท่านั้น

อย่างไรก็ตามระบบศูนย์เล็ง WULF ที่พัฒนาในช่วงแรกยังคงจำกัดการติดตั้งได้กับ ค.120mm เท่านั้นเนื่องจากกล่องระบบตรวจจับมีขนาดใหญ่
แต่จะมีการพัฒนาให้เล็กลงเพื่อสามารถติดตั้งได้กับ ค.60mm และ ค.81mm ต่อไปเพื่อให้เครื่องยิงลูกระเบิดทั้งสามขนาดที่กองทัพสหรัฐฯมีประจำการสามารถใช้งานร่วมกันได้
ซึ่งการพัฒนาล่าสุดนั้นสามารถลดน้ำหนักระบบควบคุมการยิงที่ใช้กับ ค.120mm เดิมจาก 150pound เหลือเพียง 10pound แล้ว
เมื่อนำ Technology อีกหลายระบบที่หลายบริษัทและหน่วยงานร่วมพัฒนาทั้ง กล้อง Optical หันตรงหน้า, เครื่องมือวัดการหมุนวน Micro-Electro-Mechanical (MEM) เครื่องวัดความเร่ง MEM
และเข็มทิศสวรรค์(celestial compass) แทนเข็มทิศแม่เหล็กเดิม จะทำให้ระบบการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดยุคใหม่นี้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คาดว่าระบบ WULF ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดของ Collabortaion Innovation Lab ซึ่งสนับสนุนทุนโดย ARDEC(Armament Research, Development and Engineering Center) กองทัพบกสหรัฐฯ
จะสามารถนำมาใช้งานในกองทัพบกสหรัฐฯได้จริงในปีงบประมาณ 2017 ครับ