วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558

จีนอาจกำลังเริ่มการสร้างเรือพิฆาตยุคใหม่แบบ Type 055

China May Have Started Construction of Next Generation Destroyer Type 055 for the PLAN
The picture that just appeared on the chinese internet. The text reads: "Commencement Ceremony for the Construction of 055 destroyer number 1"
http://www.navyrecognition.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2297

ภาพที่มีการแผยแพร่ในสื่อ Internet ของจีนเปิดเผยให้เห็นถึงการเริ่มโครงการก่อสร้างเรือพิฆาตยุคใหม่แบบ Type 055 ของกองทัพเรือกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน
ที่อู่ Changxing Jiangnan ในเครือ CSSC (China State Shipbuilding Corporation) เมือง Shanghai โดยมีข้อมูลว่าเป็นตัวเรือหมายเลขหนึ่ง
ซึ่ง Type 055 เป็นแบบแผนเรือพิฆาตยุคอนาคตของจีนที่มีการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นกว่าแบบเรือพิฆาตที่กองทัพเรือจีนประจำการและกำลังต่อล่าสุดในปัจจุบัน
คือแบบเรือพิฆาต Type 052C 6ลำ และแบบล่าสุดเรือพิฆาต Type 052D ที่เข้าประจำการแล้ว1ลำเมื่อไม่นานมานี้คือ DDG-172 Kunming จากแผนที่จะต่อราว 12ลำ

The Type 055 Shore Integration Facility (SIF) nearing completion (picture from September 2014).

The Type 055 SIF during construction next to the Liaoning aircraft carrier SIF built in 2009.

The two SIFs (center) are located at the Ship Design and Research Center (701 Institute) of CSIC at the Wuhan University of Science and Technology (right). Note the integrated mast on the left hand side.


Type 055 SIF during construction (pictures from May 2014): It appears that APAR (Active Phased Array Radar) planar arrays are only fitted on one side of the SIF (the one facing the water). These APAR antennas may be the Type 346A similar to those fitted on the existing Type 052D destroyers. Opening at the top of the mast are likely for ESM, ECM and an X band radar.

ก่อนหน้านี้ที่ศูนย์วิจัยและออกแบบเรือหมายเลข 701 (701 Institute) ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Wuhan ซึ่งเป็นที่ตั้งทางวิ่ง Ski-Jump บนฝั่งสำหรับทดสอบเรือบรรทุกเครื่องบิน
ได้มีภาพถ่ายแสดงการสร้างแบบจำลองเรือส่วนดาดฟ้ายกขนาดเท่าของจริงของเรือพิฆาตแบบใหม่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเรือพิฆาต Type 055
ซึ่งรูปแบบเรือมีส่วนผสมผสานจากแบบเรือพิฆาต Zumwalt ของสหรัฐฯ Type 45 ของอังกฤษ และ FREMM ของฝรั่งเศสและอิตาลี
รวมถึงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของเสากระโดงเรือสำหรับการทดสอบการติดตั้ง Radar ที่คล้ายกับระบบ APAR (Active Phased Array Radar) และ SMART-L ด้วย

การประเมินขนาดของแบบจำลองเรือคาดว่าเรือพิฆาต Type 055 จะมีขนาดความยาวตัวเรือราว 190m ระวางขับน้ำประมาณ 12,000tons
โดยมีระบบอาวุธหลักคือปืนใหญ่เรือ H/PJ-38 130mm ปืนใหญ่กล CIWS H/PJ-14 30mm และแท่นยิง Type 710.SJ01-24 สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ HQ10 24นัด
และแท่นยิง VLS อย่างน้อย 64นัด ลานจอด ฮ.และโรงเก็บ รวมถึงระบบตรวจจับRadar ESM และระบบสงคราม Electronic รุ่นใหม่ทำกำลังพัฒนาด้วยครับ