วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

เยอรมนีจะเพิ่มงบประมาณกลาโหมขึ้นร้อยละ6.2ภายใน5ปีGermany To Boost Defense 6.2% Over 5 Years 
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/budget/2015/03/20/germany-budget-defense-spending-increase-nato-terrorist-merkel/25073443/

รัฐบาลเยอรมนีซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรี Angela Merkel ได้อนุมัติการเพิ่มงบประมาณกลาโหมเพื่อการป้องกันประเทศเพิ่มอีกร้อยละ6.2 หรือราว 8 billion Euros ภายในปี 2019
ในปี 2016 งบประมาณกลาโหมเยอรมีจะเพิ่มขึ้นอีก 1.2 billion Euros เป็น 34.2 billion Euros ซึ่งการเพิ่มงบประมาณจะทำให้กองทัพเยอรมันสามารถจัดการโครงการต่างๆได้มากขึ้น
โดยเฉพาะการจัดกำลังเพื่อสนับสนุนภารกิจร่วมของกองกำลัง NATO ซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากรัสเซียมากขึ้นนับตั้งแต่วิกฤตการณ์ในยูเครนปี 2014 เป็นต้นมา
รวมถึงการจัดกำลังเฝ้าระวังและตอบสนองต่อเหตุการก่อการร้ายภายในประเทศจากกลุ่มก่อการร้ายแบบฉายเดี่ยวหรือกลุ่มขนาดเล็กที่มีความคิดสุดโต่งเช่นเดียวกับที่เกิดในฝรั่งเศสและเดนมาร์กด้วย
"พวกเขาจำเป็นที่จะต้องได้รับยุทโธปกรณ์ที่ดีกว่านี้" Thomas de Maiziere รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเยอรมนีกล่าว
ทั้งนี้เยอรมนีได้จัดสรรงบประมาณกลาโหมคิดเป็นร้อยละ1.2 ของ GDP ประเทศ ซึ่งน้อยกว่าค่างบประมาณกลาโหมแนะนำของประเทศสมาชิก NATO และพันธมิตรที่ควรจะอยู่ที่ร้อยละ2 ของ GDP ครับ