วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยานรบทหารช่าง กองทัพบกไทย

พลตรี วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู เสนาธิการกรมการทหารช่าง และคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจและประเมินผลฯ ตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องสูง (ภาคกองร้อย ) ประจำปี ๒๕๕๘ 
ของ นขต.กช. และ ช.พัน ๕๑ ณ พื้นที่ฝึก อ.จอมบึง และ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ที่มา Page กรมการทหารช่าง
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.825911417489966.1073742398.257252271022553&type=1
https://www.facebook.com/pages/กรมการทหารช่าง/257252271022553

ตามที่เคยนำเสนอข้อมูลไปเมื่อปีที่แล้วถึงโครงการพัฒนารถรบทหารช่าง(CEV:Combat Engineering Vehicle) หรือยานรบทหารช่าง(AEV:Armoured Engineer Vehicle)
ของกรมการทหารช่างร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกลาโหม(ศวพท.วท.กห.) ที่เป็นการนำรถถังเบา M41A3 มาดัดแปลงใหม่นั้น
รูปแบบก็เป็นไปตามที่เห็นในภาพข้างต้นครับคือมีการนำผานไถ(Bulldozer)มาติดกับตัวรถ และนำป้อมรถขุด(Excavator) มาติดตั้งแทนป้อมปืนใหญ่รถถังเดิม
โดยหน่วยที่รับมอบรถไปทำการทดสอบใช้ในการฝึกในภาพก็คือกรมทหารช่างที่๒๑ ซึ่งมีที่ตั้งที่ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี

ยานรบทหารช่างลักษณะนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อเหล่าทหารช่างเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานสนามทางยุทธวิธีอย่างมาก
เพราะเป็นรถเกราะที่สามารถทำงานช่างสนามในสงครามตามแบบได้ ทั้งการสร้างหรือทำลายเครื่องกีดขวางและที่มั่นแข็งแรง ในการตั้งรับหรือรุกคืบของทหารฝ่ายเดียวกัน
อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้งานช่วยเหลือพลเรือนในยามสงบ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเหล่าทหารช่างกองทัพบกที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วด้วย
ซึ่งถ้าผลการทดสอบใช้งานและแก้ไขข้อบกพร่องของยานรบทหารช่างนี้เป็นที่น่าพอใจ ก็น่าจะมีการสร้างออกมาเพื่อใช้งานเพิ่มเติม เพื่อนำเข้าประจำการในหน่วยต่างๆของเหล่าทหารช่างอีกครับ