วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

ภาพ Oplot-T ที่โรงงาน Malyshev ยูเครนล่าสุด-๔

Kharkiv Tank Factory
The tank assembly line. Brendan Hoffman for Al Jazeera America
http://america.aljazeera.com/multimedia/2015/2/kharkiv-tank-factory.html

ภาพที่เห็นจากรายงานข่าวของ ALJAZEERA America นี้แสดงให้เห็นภาพรถถังหลัก Oplot ที่น่าจะเป็นของกองทัพบกไทยประกอบเสร็จเกือบจะสมบูรณ์แล้วสามคันที่โรงงาน Malyshev เมือง Kharkiv ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่ก็ไม่ทราบว่าขณะนี้มีรถถังหลัก Oplot ประกอบเสร็จแล้วจริงกี่คันแน่และจะส่งรถชุดใหม่มาถึงไทยได้เมื่อใดซึ่งนับว่าล่าช้ามากครับ