วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

ภาพ ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย ตั้งแต่ก่อนเข้าประจำการถึงปลดระวางประจำการรวบรวมจาก Page ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย
https://www.facebook.com/pages/รลพุทธเลิศหล้านภาลัย/269264429759835

 

 ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย หรือเดิมคือ FF-1077 USS Ouellet ขณะเข้ารับการปรับปรุงสภาพเรือที่อู่ Cascade General Shipyard, Swan Island, Portland รัฐ Oregon สหรัฐฯเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๑(1997-1998)
กองทัพเรือใช้งบประมาณในการปรับปรุงเรือไปราว $14 million โดยกำลังพลประจำเรือชุดรับเรือชุดแรกได้เดินทางไปดูงานปรับปรุงและรับมอบเรือที่สหรัฐฯ(น่าจะตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.๒๕๓๙ 1996) ก่อนจะนำเรือกลับมาไทย


ปฏิบัติหน้าที่ตรวจซ่อมบำรุงท่อหลังแท่นยิง ASROC

ที่หัวหิน

 

ยามเรือเดิน ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย

ทัศนสัญญาณ

โทรทัศน์ในห้องเมสจ่า

 
สหโภชน์


ความภาคภูมิใจไม่รู้ลืม ถ่ายภาพร่วมกัน หลังจากการยินจรวดปราบเรือดำน้ำ (ASROC) ได้สำเร็จ

ฮ.Super Lynx 300 บินผ่าน

ฝึกชุดตรวจค้นเรือ(VBSS) ร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐฯ CARAT 2008

 
ฝึก CARAT 2010 ร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐฯ

 
ฝึก AUSTHAI 2011  ร่วมกับกองทัพเรือออสเตรเลีย
เป็นการฝึกชุดตรวจค้นเรือ(VBSS) บน ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย

     

 
ซ่อมบำรุงเรือต่อไปเราคงไม่ได้เห็น ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และ ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย จอดคู่กันที่สัตหีบเช่นนี้อีกแล้ว

 

 


ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย จะอยู่ในใจพวกเรา ชุดรับเรือ ตลอดไป