วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

ลิทัวเนียสนใจจัดหาปืนใหญ่อัตตาจร PzH 2000 จากเยอรมนี

Lithuania seeks PzH 2000 artillery buy
Lithuania is looking to buy 12 PzH 2000 SPA systems from former Germany Army stocks. Source: Krauss-Maffei Wegmann
http://www.janes.com/article/50744/lithuania-seeks-pzh-2000-artillery-buy

รัฐมนตรีกลาโหมลิทัวเนีย Juozas Olekas ได้กล่าวระหว่างการเยือนเยอรมนีว่า ลิทัวเนียสนใจจัดหาปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) ขนาด 155mm จำนวน 12ระบบ จากคลังอาวุธกองทัพบกเยอรมนี
"การเจรจาอย่างเจาะจงที่จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ก็น่าจะคาดหวังได้ว่าจะทำให้ในอนาคตอันใกล้เราจะได้มีขีดความสามารถที่จำเป็น" รัฐมนตรีกลาโหมลิทัวเนียกล่าว
นอกจากนี้ลิทัวเนียยังได้สนใจที่จะจัดหารถรบทหารราบล้อยาง 8x8 แบบ Boxer จากเยอรมนีด้วย
การจัดหาอาวุธเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาอาวุธภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือยุทโธปกรณ์(OCCAR) ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์
ที่เป็นการช่วยเหลือลิทัวเนียซึ่งเป็นหนึ่งในสามชาติในรัฐ Baltic สมาชิก NATO ให้มีกองทัพที่ทันสมัยขึ้นครับ