วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

กองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนจะประจำการเรือดำน้ำนิวเคลียร์ Type 093G ใหม่ 3ลำhttp://usa.chinadaily.com.cn/china/2015-04/03/content_19989106.htm

มีรายงานว่ากองทัพเรือปล่อยประชาชนจีน(People's Liberation Army Navy) จะขึ้นระวางประจำการเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์แบบ Type 093G ที่ต่อใหม่ 3ลำในเร็วๆนี้
โดยเรือดำน้ำโจมตีนิวเคลียร์ Type 093G นั้นได้พัฒนาปรับปรุงจากเรือดำน้ำนิวเคลียร์ Type 093 เดิมที่ต่อขึ้นมาแล้วอย่างน้อย 2ลำตั้งแต่ปี 2014 ในหลายส่วน
 เช่น ติดตั้งท่อยิงแนวดิ่ง VLS ในตัวเรือสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนต่อต้านเรือผิวน้ำ YJ-18 ระยะยิง 180km เป็นต้น
เรือดำน้ำนิวเคลียร์แบบ Type 093 มีระวางขับน้ำขณะดำใต้น้่ำประมาณ 6,000-7,000tons ตัวเรือยาวประมาณ 110m ทำความเร็วสูงสุดประมาณ 30knots  ติดตั้งท่อ Torpedo ขนาด 533mm 6ท่อยิง

A computer-generated image of a Chinese Type 093 SSN depicting a dry deck hangar and SDV, presumably for covert insertion of special forces.
It also depicts sonar flank arrays and a deployment tube for a towed array. Source: via Chinese internet
http://www.janes.com/article/50154/type-093t-sub-design-breaks-cover

อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนใหญ่ของเรือดำน้ำแบบ Type 093 รุ่นต่างๆนี้ยังเป็นความลับอยู่มาก
ตัวอย่างเช่นเรือแบบ Type 093T ซึ่งเป็นเรือรุ่นที่ออกแบบสำหรับสนับสนุนการปฏิการสงครามพิเศษทางเรือโดยใช้ใบจักรแบบเจ็ดแฉกซึ่งจะใช้ในเรือรุ่นปรับปรุง Type 093A ซึ่งทำให้เคลื่อนที่ในเขตน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งได้ดีขึ้น
ติดตั้ง Sonar ข้างตัวเรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับ และสามารถบรรทุกยานใต้น้ำ SDV สำหรับชุดนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหน่วยรบพิเศษได้ เป็นต้น
ขณะนี้จึงไม่สามารถยืนยันข้อมูลต่างๆที่ออกมาโดยเฉพาะจากสื่อในจีนได้ครับ