วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เรือพิฆาตชั้น Hobart ลำแรกของกองทัพเรือออสเตรเลียถูกปล่อยลงน้ำ โดยรัฐบาลมีการเปิดเผยปัญหาของโครงการ

First-of-class Hobart launched as government discloses further delays, costs
Guided missile destroyer Hobart at a launch ceremony on 23 May. Source: Commonwealth of Australia, Department of Defence
http://www.janes.com/article/51644/first-of-class-hobart-launched-as-government-discloses-further-delays-costs


วันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลีย Kevin Andrews ได้ร่วมทำพิธีปล่อยเรือพิฆาตชั้น Hobart ลำแรก DDGH-39 HMAS Hobart ของกองทัพเรือออสเตรเลียที่อู่ ASC ใกล้ Adelaide
โดย HMAS Hobart เป็นเรือหนึ่งในสามลำแรกของโครงการจัดหาเรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศ (AWD: Air Warfare Destroyer) วงเงิน A$8.5 billion($7.2 billion)
ซึ่งเรือพิฆาตชั้น Hobart นี้มีพื้นฐานจากสิทธิบัตรของเรือฟริเกตป้องกันภัยทางอากาศชั้น Alvaro de Bazan กองทัพเรือเรือสเปนที่ออกแบบโดย Navantia
หลังจากปล่อยเรือลงน้ำ HMAS Hobart จะได้รับการติดตั้งระบบอุปกรณ์ต่างๆจนครบ และมีกำหนดการณ์เข้าประจำการในกองทัพเรือออสเตรเลียในราวเดือมิถุนายนปี 2017


อย่างไรก็ตามรัฐมตรีกระทรวงการคลังออสเตรเลีย Mathias Cormann ร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหม Kevin Andrews ได้แถลงการเปิดเผยข้อมูลปัญหาความล่าช้าและค่าใช้จ่ายของโครงการว่า
โครงการจัดหาเรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศนั้นจำเป็นจะต้องได้รับการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมอีกเป็นวงเงิน A$1.2 billion($930 million) รวมทั้งการก่อสร้างและรับมอบเรือก็มีความล่าช้าจากกำหนดการณ์เดิมด้วย
คือกำหนดการรับมอบเรือลำแรก DDGH-39 HMAS Hobart จากธันวาคม 2014 เป็นมิถุนายน 2017, DDGH-41 HMAS Brisbane จากมีนาคม 2016 เป็นกันยายน 2018 และ DDGH-42 HMAS Sydney จากมิถุนายน 2017 เป็นมีนาคม 2020
ซึ่งรัฐมนตรีทั้งสองคนได้มีการสั่งดำเนินการให้ AWD build ซึ่งเป็นผู้รับสัญญาประสานงานโครงการ, ASC อู่ผู้สร้างเรือหลัก, BAE Systems Australia, Raytheon สหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบของเรือ และ Navantia สเปนเจ้าของแบบเรือ
ได้เข้ามาร่วมหารือกันในการปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ครับ