วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คติคำคมจาก สารวัตรนักเรียนเดนนรก-๑


เป็นการทดลองการจำลอง Screen Tone แบบเดียวกับที่ใช้ใน Manga ญี่ปุ่น โดยใช้ Photoshop
จะค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าเมื่อย่อภาพในขนาดสำหรับแสดงผลใน Web(72dpi) คุณภาพจะค่อนข้างใกล้เคียงกับหนังสือ Manga ที่ถูก Scan และทำความสะอาดเพื่อลงในWeb
ซึ่งสำหรับภาพที่วาดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ใน Website อย่างเดียว โดยไม่ได้ตั้งใจจะนำไปพิมพ์ลงหนังสือที่เป็นรูปเล่มแต่แรกแล้วนั้น
การทำภาพเป็น Screen Tone ขาว-ดำเป็นจุดเท่านั้นแบบนี้อาจจะไม่เหมาะนัก ถ้าเทียบกับการใช้ Grayscale ที่ไล่ระดับสีขาว-เทา-ดำ 0-100% ซึ่งก็ต้องดูเป็นกรณีไปครับ