วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จีนสร้างเรือดำน้ำขนาดเล็กปริศนา

China builds mystery midget submarine
DigitalGlobe imagery published on Google Earth showing what appears to be a midget submarine at the Wuchang shipyard in Wuhan,
China. A Type 041 conventional submarine berthed at the same site in January is shown for comparison. (IHS/Google, DigitalGlobe)
http://www.janes.com/article/52572/china-builds-mystery-midget-submarine

ภาพถ่ายดาวเทียมของ DigitalGlobe ซึ่งเผยแพร่ใน Google Earth เหนืออู่ต่อเรือ Wuchang ที่ Wuhan สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2014 นั้น
มีการพบภาพเรือดำน้ำขนาดเล็ก(Midget Submarine) ลึกลับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมเหนือบริเวณเดียวกันเมื่อเดือนมกราคม 2015 พบว่ามีเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้า Type 041 Yuan มาจอดเทียบท่าแทนแล้ว
ซึ่งจากการเปรียบเทียบขนาดของเรือดำน้ำทั้งสองแบบจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเรือคนละชั้นและมีขนาดแตกต่างกันมาก
การวิเคราะห์ขนาดของเรือดำน้ำขนาดเล็กปริศนาดังกล่าวคาดว่าเรือลำนี้มีความยาวตัวเรือประมาณ 35m กว้าง 4m มีระวางขับน้ำประมาณ 400-500tons

อู่ต่อเรือ Wuchang เป็นอู่ต่อเรือหลักที่สร้างเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าตามแบบให้กับกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนในปัจจุบัน
เช่น เรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้าชั้น Type 039 Song และ Type 041 Yuan รวมถึงเรือดำน้ำดีเซล-ไฟฟ้า Type 032 Qing ซึ่งเป็นเรือดำน้ำตามแบบติดขีปนาวุธที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย
มีข้อสังเกตุว่าเรือดำน้ำขนาดเล็กปริศนานี้ดูจะมีรูปแบบคล้ายคลึงกับแบบเรือดำน้ำขนาดเล็ก KSS-550A ของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการวิจัยแบบเรือดำน้ำขนาดเล็กใหม่ทดแทนเรือเก่าอย่างทดแทนเรือชั้น Dolgorae
เพราะอย่างเรือดำน้ำ Type 032 SSB เองก็มีการวิเคราะห์ว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ Technology เรือดำน้ำแบบใหม่ๆของจีนมากกว่าจะมีคุณค่าทางยุทธศาสตร์ครับ