วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

F/A-18 กองทัพอากาศฟินแลนด์ประสบความสำเร็จในการทดสอบทิ้งระเบิดนำวิถี JDAM

Finnish Air Force Has Verified Its Air-to-Ground Capability

MLU 2 will give the Hornet provisions for the delivery of stand-off air-to-ground munitions, among other improvements.

For air launching, JDAM is carried on a fighter’s underwing pylons.
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/vZHLkqJAEEW_pT-grSxeRS0LquQNishrYyiD3aC09sBgy9ePEb2Y6MW4Msy7vHHzRN5EJbrpYzs2b9uhOX1sjyhHpbaxJE23XcA0WmABTuTamqoa2EwBZSgHZbNqr2dnOkxxC9cp4KW32olL4M-dsK1w2JpywtfXXlxxz5mUHAYv5G4EPcXpfCmYN7j1K3u57Sp_0rzAuNF8SIm_wKYF933A374mC0-EloKthamAs-JrmqyJbK21u_koJt8-_GcYoAKV5F8eKIVbnnBBOJdjS0PJA9u4z1IfzzKWaWIJOQKdOyow3bTXnKykpYefd5euPJH1xH_p6vNYEXkoy0Vls-tml6qbwUxTKJVlnSiSRCUiEZSVhWzw3nkTIt68x0TKfhfd9o-XZ6YeXj6dIhMN8ff56MaaXrvHIG_dkXqtfYZGZczPsnG4JEQOzdxYHOI9C7rK1pxLUceVObjdPFskQybv4hSMJv1VVBjyrKz6d6s-0m0YbM6nZtdM1y-3zqedd6BBmO55V-l2zpSkEV0PMJaqF7UaISww_Qr3Lyi0T12Nzt14FrE95T9Us79nWbiz/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=f832dd8048c753079e209e8833fba23b

กองทัพอากาศฟินแลนด์ประสบความสำเร็จในการเพิ่มขีดความสามารถทางการรบแบบอากาศสู่พื้นของเครื่องบินขับไล่ F/A-18 ในการฝึกทิ้งระเบิดนำวิถีดาวเทียม JDAM ในสนามฝึกใช้อาวุธ Rovajarvi ใน Lapland ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายนที่ผ่านมา
ภายใต้การสนับสนุนของกองบัญชาการทางอากาศ Satakunta และกองบัญชาการทางอากาศ Lapland ที่ร่วมการทดสอบฝึกสายการส่งกำลังบำรุง หลักการปฏิบัติงาน การให้คำแนะนำ และการสนับสนุนการยิง ตลอดหนึ่งสัปดาห์
F/A-18C/D ที่ผ่านการปรับปรุงครึ่งอายุการใช้งาน MLU 2 (Mid-Life Upgrade 2) ได้ทำการทดสอบทิ้งระเบิด JDAM จริงในสนามฝึกหลายแบบ ทั้ง GBU-31 ขนาด 2000lbs, GBU-32 ขนาด 1000lbs และ GBU-38 ขนาด 500lbs
ซึ่งการฝึกทดสอบนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างหลากหลายรูปแบบของ F/A-18 ซึ่งเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศฟินแลนด์
ที่ปัจจุบันฟินแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเป็นกลางได้เพิ่มระดับความร่วมมือระหว่างกองทัพป้องกันประเทศกับมิตรประเทศในกลุ่ม Baltic และ NATO ในการเผชิญภัยคุกคามทางทหารจากรัสเซียที่มีการรุกล้ำน่านฟ้าและน่านน้ำฟินแลนด์ของมากขึ้นเรื่อยๆครับ