วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลเรือพิฆาตแบบใหม่ 27DD รวมถึงการพัฒนาระบบปืน Railgun และระบบป้องกันระยะประชิด Laser


http://www.mod.go.jp/epco/supply/kouji/koubo/27-kouji-dai41go.pdf


JAXA High-Calibre Railgun

TRDI Laser CIWS

http://www.mod.go.jp/j/yosan/2015/gaisan.pdf

กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้เปิดเผยข้อมูลเอกสารขอข้อเสนอสำหรับการประมูลผู้รับสัญญาจ้างในโครงการเรือพิฆาตแบบ 27DD ซึ่งจะเป็นเรือพิฆาต AEGIS ชั้นใหม่รุ่นที่สามต่อจากเรือพิฆาตชั้น Kongo 4ลำ และเรือพิฆาตชั้น Atago 2ลำ
เรือพิฆาตแบบ 27DD นั้นมีแบบแผนเรือพัฒนาต่อจากเรือพิฆาตชั้น Atago โดยเรือแบบ 27DD มีระวางขับน้ำประมาณ 8,200tons ซึ่งทำให้เรือมีขนาดและพื้นที่มากขึ้นสำหรับรองรับระบบใหม่ๆ (เรือชั้น Atago มีระวางขับน้ำ 7,700tons)
ระบบขับเคลื่อนของเรือแบบ 27DD จะเป็นแบบ CODLAG(Combined Gas turbine Electric And Gas turbine) ส่วนระบบตรวจจับที่จะติดตั้งมีระบบรุ่นใหม่ที่ทันสมัยหลายแบบเช่น
Radar ตรวจการณ์พื้นน้ำใหม่แบบ Northrop Grumman AN/SPQ-9B ระบบ Multi-Static Sonar สำหรับการค้นหาใต้น้ำ และระบบอำนวยการรบแบบ AEGIS รุ่นล่าสุดที่อาจจะติดตั้งระบบ Cooperative Engagement Capability เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ส่วนระบบอาวุธนั้นนอกจากระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำแบบใหม่และแท่นยิง VLS สำหรับระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ และระบบอาวุธต่อต้านเรือดำน้ำแล้ว
ตามรายงานแผนงบประมาณประจำปี 2015 ของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นยังได้มีการลงข้อมูลแผนการพัฒนาระบบอาวุธประจำเรือผิวน้ำใหม่ซึ่งทั้งหมดกำลังอยู่ระหว่างการวิจัยศึกษาและพัฒนาโดยญี่ปุ่นเองด้วยคือ
ปืนใหญ่เรือ Mk45 Mod4 ขนาด 5"/62 อาจจะถูกแทนที่ด้วยปืน Railgun ซึ่งพัฒนาโดยสำนักงานสำรวจการบินและอวกาศญี่ปุ่น (JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency)
และระบบป้องกันระยะประชิด Phalanx ขนาด 20mm อาจจะถูกแทนที่ด้วยระบบป้องกันระยะประชิด Laser ที่พัฒนาโดยสถาบันพัฒนาและวิจัยทางเทคนิค (TRDI: Technical Research and Development Institute) ของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น เป็นต้น
คาดว่าเรือพิฆาตแบบ 27DD ทั้งสองลำจะสามารถสร้างเสร็จเข้าประจำการในกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลได้ภายในปี 2020 และปี 2021 ครับ