วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พิธีวางกระดูกงูเรือฝึกการเดินเรือของโรงเรียนนายเรือ

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือฝึกการเดินเรือของโรงเรียนนายเรือ


พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในการวางกระดูกงู ของเรือฝึกการเดินเรือ สำหรับโรงเรียนนายเรือ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนนายเรือ และบริษัท มาร์ซัน จำกัด ได้มีข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันทางด้านการวิจัยพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม การบริการ การส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาการสมัยใหม่ และทรัพยากรของทั้งโรงเรียนนายเรือและบริษัท มาร์ซัน จำกัด

นับตั้งแต่นั้นได้มีความร่วมมือระหว่างคณะอาจารย์ นักเรียน และทีมงานวิศวกรของบริษัทมาร์ซัน ร่วมมือกัน จนได้แบบเรือฝึกการเดินเรือฯ แบบ General Arrangement ที่ตรงตามความต้องการของโรงเรียนนายเรือ ซึ่งจะเป็นเรือฝึกสำหรับนักเรียนนายเรือ ในการฝึกวิชาชีพทหารเรือ อาทิ การฝึกเดินเรือ การฝึกการเรือ การฝึกศูนย์ยุทธการและแปรขบวน การฝึกการสื่อสารและทัศนสัญญาณ การฝึกกการกล อีกทั้งยังต้องตอบสนองในการฝึกเพื่อพัฒนาความรู้ในการจัดตั้งหมู่เรือฝึกของนักเรียนนายเรือ ในหัวข้อตามพรรค-เหล่าได้
http://www3.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/8588

ก่อนหน้านี้หนึ่งวันคือวันที่ ๒ กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีการลงนามในสัญญาจ้างต่อเรือฝึกอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรือร่วมระหว่างโรงเรียนนายเรือและและบริษัท MARSUN ตามข่าวนี้

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และ ผู้แทน บริษัท มาร์ซัน จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาจ้างต่อเรือฝึกอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรือ
พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และ นายภัทรวิน จงวิศาล ผู้แทน บริษัท มาร์ซัน จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาจ้างต่อเรือตามแบบสำหรับ โครงการวิจัยต่อเรือฝึกอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรือ ณ ห้องรับรอง ๑ โรงเรียนนายเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
http://www3.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/8572

ซึ่งที่มาของโครงการต่อเรือฝึกการเดินเรือของโรงเรียนนายเรือนี้ได้เริ่มต้นจากข้อตกลงโครงการวิจัยต่อเรือฝึกอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรือ ระหว่างโรงเรียนนายเรือและบริษัท MARSUN เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

โรงเรียนนายเรือ กับบริษัทมาร์ซัน จำกัด ทำสัญญาลงนามในข้อตกลงโครงการวิจัยต่อเรือฝึกอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรือ 

พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และ พลเรือเอก วีรพล วรานนท์  ประธานบริษัทมาร์ซัน จำกัด ร่วมทำสัญญาลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนนายเรือ กับ บริษัทมาร์ซัน จำกัด เพื่อเริ่มโครงการวิจัยต่อเรือฝึกอเนกประสงค์สำหรับโรงเรียนนายเรืออย่างเป็นทางการ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดโรงเรียนนายเรือ ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
http://www3.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/7325

เรื่องการต่อเรือฝึกสำหรับการฝึกนักเรียนนายเรือของโรงเรียนนายเรือนี่ก็มีการพูดคุยถึงแนวทางกันมาหลายปีมากแล้วครับ
เพราะที่ผ่านมาการฝึกภาคทะเลของนักเรียนนายเรือจะต้องมีการจัดกำลังทางเรือจากเรือในสังกัดกองเรือยุทธการ
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหาว่าเรือเหล่านั้นอย่างเรือฟริเกตหรือล่าสุดเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเช่น ชุด ร.ล.ปัตตานี และชุด ร.ล.กระบี่ เป็นเรือที่สร้างมาสำหรับใช้ในการรบโดยตรง
ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับใช้ในการฝึกนักเรียนนายเรือ เช่น ระบบอุปกรณ์การสอน ห้องพัก หรือห้องประชุมสำหรับรองรับ นนร.จำนวนมากทุกชั้นปี
การมีเรือสำหรับใช้ในการฝึกในส่วนของโรงเรียนนายเรือจะช่วยลดภาระของการนำเรือที่เป็นกำลังหลักได้มากมาใช้ในการฝึก
เช่นการจะจัดเรือมาตามวงรอบที่จะออกฝึกภาคทะเลใหญ่ที่ออกเดินเรือไปเยี่ยมต่างประเทศของ นนร.ทุกชั้นปีได้ โดยลดเวลาที่ต้องแบ่งเรือไปทำภารกิจตรวจการณ์ตามปกติได้มากขึ้น

ซึ่งโครงการวิจัยต่อเรือฝึกของโรงเรียนนายเรือนี่มีสิ่งที่น่ายินดีมากคือเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายเรือกับบริษัท MARSUN ของคนไทย
และถือว่าความคืบหน้าโครงการนี้เร็วมากทีเดียครับ คือลงนามสัญญาวิจัยพัฒนาในเดือนกุมภาพันธ์ ต่อมาวันที่ ๓ กรกฎาคม ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือทำพิธีวางกระดูกงูเรือแล้ว
ขณะที่กองทัพเรือหลายประเทศในแถบ ASEAN จะต่อเรือฝึกลักษณะนั้นมักจะต้องว่าจ้างหรือขอซื้อสิทธิบัตรแบบเรือจากบริษัทต่างประเทศ
แต่การที่เราจะออกแบบและต่อเรือใช้เองโดยคนไทยนับเป็นเรื่องดีมากครับ

ใน Website ของ Marsun ตอนเองยังไม่มีการลงข้อมูลของเรือฝึกการเดินเรือของโรงเรียนนายเรือครับ
จึงยังไม่ทราบรายละเอียดของขนาดเรือว่า มีขนาดระวางขับน้ำกี่ตัน มีระบบอุปกรณ์ หรือคุณสมบัติอะไรบ้าง เป็นเรือขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ระวางขับน้ำและความยาวเรือเท่าใด
โดยส่วนตัวคาดเดาจากที่เห็นได้ภาพแบบจำลองสามมิติของเรือที่แสดงในจอภาพ(แม้ว่าจะมีขนาดเล็ก)ว่า
เรือฝึกการเดินเรือของโรงเรียนนายเรือนั้นมีรูปแบบลักษณะเดียวกับเรือฝึกของศูนย์พาณิชย์นาวี ซึ่งเป็นเรือที่ออกแบบมาสำหรับวัถุประสงค์ในการฝึกหลักสูตรการเดินเรือให้กับนักเรียนนายเรือ โดยดูแล้วจะไม่น่าจะมีการติดอาวุธอย่าง

เรือวิสูตรสาคร ขนาด 1089tons ยาว 61m

เรือสาครวิสัย ขนาด 4200tons ยาว 92m

หรืออาจจะเป็นเรือที่เล็กกว่านั้นเช่นมีขนาดพอๆกับเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งที่บริษัท Marsun เคยต่อให้กองทัพเรือคือตัวเรือประมาณ 35-40m เป็นต้น
ตรงนี้ก็คงต้องรอรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการที่จะมีออกมาภายหลังจากนี้ครับ