วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ข้อมูลล่าสุดการพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำยิงจากเรือดำน้ำ NSM-SL นอร์เวย์

Exclusive: Latest Details on Kongsberg NSM-SL (Submarine Launch) Weapon System
A scale model of the NSM-SL (submarine launch) was shown for the first time by Kongsberg during Balt Military Expo 2014.

Norway's six Ula class submarines were commissioned between 1989 and 1992, designed for a service life of thirty years.
These submarines will be phased out in the 2020's. In addition to aging, technological advances make the Ula-class,
which is based on design and technology from the 1980’s, insufficient to meet future, high-tech threats. Picture: RNON
http://www.navyrecognition.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2862

Kongsberg นอร์เวย์ได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดของโครงการพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำยิงจากเรือดำน้ำแบบ NSM-SL(Naval Strike Missile-Submarine Launch)
ซึ่งเป็นการพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีตระกูล NSM อีกรุ่นนอกจากรุ่นยิงจากอากาศยาน JSM(Joint Strike Missile) ซึ่งนอร์เวย์ได้ให้งบประมาณในการพัฒนาอย่างเต็มอัตราสำหรับนำมาติดตั้งกับ F-35 และอากาศยานแบบอื่นๆ
โดย JSM จะเป็นอาวุธยิงโจมตีพิสัยไกลความแม่นยำสูงที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งภาคพื้นดินและในทะเล
ทั้งนี้ในการพัฒนา NSM-SL ทาง Kongsberg ได้ร่วมมือกับ Babcock International อังกฤษที่รับผิดชอบการออกแบบพัฒนาส่วนบรรจุตัวจรวดในการยิงจากเรือดำน้ำขณะอยู่ใต้น้ำ
และ Nammo นอร์เวย์ที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ booster rocket motors ที่เป็นตัวขับดันส่งจรวดเมื่อส่วนบรรจุขึ้นสู่ผิวน้ำ โดยมีระยะยิงไม่ต่ำกว่า 300km

ปัจจุบัน NSM นั้นได้เข้าสู่สายการผลิตแบบเต็มอัตราแล้วโดยเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำหลักแบบใหม่ของเรือรบในกองทัพเรือนอร์เวย์ เช่น เรือฟริเกตชั้น Fridtjof Nansen และเรือเร็วโจมตีชั้น Skjold
รวมถึงส่งออกให้หลายประเทศเช่น กองทัพเรือโปแลนด์สำหรับรุ่นยิงจากฐานยิงบนฝั่ง และได้รับเลือกจากกองทัพเรือมาเลเซียให้นำมาติดตั้งกับเรือฟริเกตแบบ Gowind ในโครงการ Second Generation Patrol Vessel ที่กำลังสั่งต่อ
รวมถึงแผนการพัฒนาร่วมกับ Raytheon ในการพัฒนารุ่นยิงจากแท่นยิง VLS ซึ่งจะเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนแบบใหม่ที่สามารถโจมตีได้ทั้งเรือผิวน้ำหรือเป้าหมายบนฝั่งแทน Tomahawk
เฉพาะรุ่น NSM-SL ที่ยิงจากเรือดำน้ำนั้นจะถูกนำมาใช้เป็นอาวุธสำหรับโครงการจัดหาเรือดำน้ำแบบใหม่ของกองทัพเรือนอร์เวย์แทนเรือชั้น Ula ในปัจจุบันราวปี 2025
ซึ่งนอกจากกองทัพเรือนอร์เวย์แล้วยังมีหลายประเทศให้ความสนใจในรุ่นส่งออก เช่น ออสเตรเลีย โปแลนด์ สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ครับ