วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

SAAB ได้รับสัญญาสร้างเรือดำน้ำ A26 และปรับปรุงเรือดำน้ำชั้น Gotland ให้กองทัพเรือสวีเดน


Saab Signs Contracts for A26 Submarines and MLU for Gotland-class Submarines
http://saabgroup.com/Media/news-press/news/2015-06/saab-signs-contracts-for-a26-submarines-and-mid-life-upgrade-for-gotland-class-submarines1/

วันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา SAAB ได้รับการลงนามสัญญาจากสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์สวีเดน(FMV) ในการสร้างเรือดำน้ำแบบ A26 ใหม่จำนวน 2ลำ และปรับปรุงครึ่งอายุ(Mid-Life Upgrade) เรือดำน้ำชั้น A19 Gotland 2ลำ แก่กองทัพเรือสวีเดน
เป็นงบประมาณผูกพันระยะเวลา 2015-2024 วงเงิน SEK8.6 billion($1.04 billion)


เฉพาะในส่วนสัญญาการต่อเรือดำน้ำแบบ A26 2ลำนั้น SAAB Kockums ได้รับวงเงิน SEK7.6 billion($920 million) โดยจะมีการส่งมองเรือให้กองทัพเรือสวีเดนครบภายในปี 2022-2024
เรือดำน้ำแบบ A26 เป็นเรือดำน้ำยุคใหม่ล่าสุดที่มีการออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพเรือสวีเดน
ทั้งคุณสมบัติการตรวจจับได้ยากทั้งขณะอยู่ผิวน้ำและขณะดำใต้น้ำ ติดตั้งระบบขับเคลื่อน Stirling AIP มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่สูง
มีระบบตรวจจับและระบบอาวุธขั้นก้าวหน้า อ่อนตัวต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบอุปกรณ์ที่ติดตั้งกับเรือตามภารกิจ ประหยัดค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานและซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งาน
ซึ่ง SAAB ตั้งเป้านอกจากการสร้างเรือให้กองทัพเรือสวีเดนแล้วยังจะสามารถส่งออกเรือดำน้ำ A26 ให้กองทัพเรือต่างประเทศที่สนใจในอนาคตได้อีกด้วย

ส่วนการปรับปรุงครึ่งอายุของเรือดำน้ำชั้น Gotland 2ลำนั้น SAAB ได้รับสัญญาวงเงิน SEK2.1 billion(253 million)
โดยจะมีการปรับปรุงอายุโครงสร้างเรือ ปรับปรุงติดตั้งระบบอุปกรณ์สำหรับการรบใหม่ เพื่อให้สามารถรอบรับความต้องการปฏิบัติภารกิจในอนาคต
โดยคาดว่าจะมีการส่งมอบเรือที่ปรับปรุงแล้วทั้งสองลำภายในปลายปี 2018 และปลายปี 2019
แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าเรือดำน้ำชั้น Gotland ที่กองทัพเรือสวีเดนมีอยู่ 3ลำ คือ HMS Gotland, HMS Uppland และ HMS Halland นั้น สองลำใดจะถูกเลือกให้ได้รับการปรับปรุงครึ่งอายุ

ทั้งนี้การก่อสร้างเรือดำน้ำ A26 และการปรับปรุงเรือดำน้ำชั้น Gotland จะดำเนินการที่โรงงานของ SAAB ใน Malmo, Karlskrona, Jarfalla และ Linkoping สวีเดนครับ