วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือรัสเซียจะทดสอบแนวคิดแบบแผนเรือรบทรง Trimaran ใหม่

Russian Navy to Test a New Trimaran Vessel Concept Similar to LCS by Zelenodolsk Design Bureau
Zelenodolsk Design Bureau (ZPKB) Trimaran Vessel Concept (SAR) could be Russia's future Littoral Combat Ship (LCS)
Zelenodolsk Design Bureau (ZPKB) Trimaran Vessel Concept (SAR) could be Russia's future Littoral Combat Ship (LCS)
http://www.navyrecognition.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2897

สำนักออกแบบ Zelenodolsk (ZPKB: Zelenodolsk Design Bureau) ได้ทำการพัฒนาแนวคิดเรือรบผิวน้ำทรง Trimaran สำหรับกองทัพเรือรัสเซียซึ่งพร้อมที่จะทดสอบเรือแบบจำลองย่อส่วนเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวคิด
โดยแบบเรือที่มีความคล้ายคลึงกับเรือ LCS (Littoral Combat Ship) ชั้น Freedom และชั้น Independence ของกองทัพเรือสหรัฐฯนี้ ทาง ZPKB ได้พัฒนาแบบแผนจากพื้นฐานเรือ RUSICH-2.2 ที่ใช้ในงานพลเรือน
แบบเรือนี้ได้รับงบประมาณจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียตั้งแต่เดือนเมษายนในการออกแบบสร้างแบบจำลองทดสอบพร้อมระบบขับเคลื่อนความเร็วสูงในตัวที่กำหนดแบบว่า SAR โดย ZPKB
ถ้าแบบเรือนี้ได้รับการยอมรับก็อาจจะนำไปสู่ความเป็นไปได้ในการสร้างเรือตรวจการณ์แบบใหม่ของกองทัพเรือรัสเซียและส่งออกให้ต่างประเทศที่สนใจในอนาคต

จากภาพแสดงแนวคิดแนวคิดของเรือรบทรง Trimaran แบบ SAR ของ ZPKB รัสเซียนั้น ตัวเรือมีระวางขับน้ำ 1,500tons ทำความเร็วได้สูงสุด 35knots
ระบบอาวุธมีปืนใหญ่เรือ A-192 ขนาด 130mm, แท่นยิงแนวดิ่ง VLS แบบ UKSK หรือ Redut, Torpedo แบบ Paket-NK, ระบบป้องกันระยะประชิด AK-630M-2 Duet, แท่นยิงเป้าลวง PK-10
Radar แบบ Furke และ Mini-Poliment(จากเรือคอร์เวต Project 20385 ชั้น Gremyashchy), ระบบ Sonar ในลำตัวเรือแบบ Zarya-2 และ Sonar ปรับความลึกได้(VDS: Variable Depth Sonar) แบบ Vinietka
Radar ความคุมการยิง 5P-10 Puma รวมถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีโรงเก็บใต้ดาดฟ้าภายในลำตัวเรือรองรับ ฮ.Ka-27 หรือ ฮ.ขนาดใกล้เคียงกันครับ