วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Lockheed Martin ได้รับสัญญาจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯสำหรับโครงการอาวุธปล่อยนำวิถี JAGM

Lockheed Martin Receives JAGM EMD Contract Award From U.S. Army and U.S. Navy 

The Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), an air-to-surface missile, will be used by the Joint Service Rotary Wing and Unmanned Aircraft Systems to destroy stationary,
moving and relocatable land and maritime targets from standoff range in day, night, adverse weather and obscured battlefield conditions. Picture: Lockheed Martin

Picture: Lockheed Martin

http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/year-2015-news/august-2015-navy-naval-forces-defense-industry-technology-maritime-security-global-news/2953-lockheed-martin-receives-jagm-emd-contract-award-from-us-army-and-us-navy.html

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯหรือ Pentagon ได้ประกาศว่า Lockheed Martin Missile and Fire Control ซึ่งมีที่ตั้งที่ Orlando มลรัฐ Florida ได้รับสัญญาจ้างวงเงิน $66,371,639
สำหรับการพัฒนาระบบอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น Joint Air to Ground Missile(JAGM) ซึ่งเป็นโครงการร่วมของกองทัพบกสหรัฐฯและกองทัพเรือสหรัฐฯ

Frank St. John รองประธานแผนก Tactical Missiles/Combat Maneuver Systems ของ Lockheed Martin ได้กล่าวว่า
"เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา Lockheed Martin ได้รับสัญญาจ้างวงเงิน $66 million จากกองทัพบกสหรัฐฯและกองทัพเรือสหรัฐฯ
สำหรับการนำอาวุธปล่อยนำวิถี JAGM เข้าขั้นการพัฒนาทางวิศวกรรมและสายการผลิต(EMD: Engineering and Manufacturing Development)
โดย JAGM เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นยุคใหม่ที่จะนำมาติดตั้งกับอากาศยานปีกหมุนและอากาศยานไร้คนบังคับของกองทัพบกสหรัฐฯ, กองทัพเรือสหรัฐฯ และนาวิกโยธินสหรัฐฯแทนระบบรุ่นเก่า
(เช่น BGM-71 TOW และ AGM-114 Hellfire)
ซึ่ง JAGM เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีที่ใช้ระบบค้นหาแบบ Multi-Mode มีความแม่นยำสูง มีขีดความสามารถแบบยิงแล้วลืม(Fire and Forget) ต่อเป้าหมายเคลื่อนที่ทุกกาลอากาศ และมีความเสี่ยงด้านความพร้อมของ Technology ต่ำ
ทั้งนี้ Lockheed Martin ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการพัฒนาทาง Technology ระยะเวลา 27เดือนแล้ว และจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับกองทัพบกสหรัฐฯและกองทัพเรือสหรัฐฯเพื่อเข้าสู่ขั้นการพัฒนาทางวิศวกรรมและสายการผลิต
และเข้าสู่ขั้นการเปิดการสานการผลิตระดับต่ำ โดยจะสามารถประกาศความพร้อมรบขั้นต้น(IOC: Initial Operational Capability)ได้ในปี 2018

อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น JAGM ติดตั้งระบบค้นหาเป้าหมายแบบ Millimeter Wave(MMW) และ Semi-Active Laser(SAL) ในระบบ Sensor ชุดเดียวบนหัวจรวด
ซึ่ง Lockheed Martin ได้พัฒนาระบบต่างๆของ JAGM บนพื้นฐานของระบบที่มีการพัฒนาอยู่เดิม เช่นระบบเชื่อมต่อของ AGM-114R Hellfire II ซึ่งติดตั้งกับรางปล่อยอาวุธแบบ M299
ทำให้มีความแม่นยำและอ่อนตัวในยิงทำลายเป้าหมายเคลื่อนที่สูง ง่ายต่อการนำไปติดตั้งกับระบบที่มีใช้งานอยู่เดิมแล้ว และมีความเสี่ยงในการพัฒนาและผลิตต่ำ
ในส่วนของกองทัพเรือสหรัฐฯมีแผนจะนำ JAGM ไปติดตั้งกับเฮลิคอปเตอร์ MH-60R และพัฒนาให้ติดตั้งกับเรือ Littoral Combat Ship ในอนาคต
ส่วนกองทัพบกสหรัฐฯและนาวิกโยธินสหรัฐฯมีแผนจะนำ JAGM ไปติดตั้งใช้กับเฮลิคอปเตอร์โจมตีของตน ทั้ง AH-64 Apache และ AH-1Z Viper ครับ