วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

ยุทโธปกรณ์ในพิธีสวนสนามวันประกาศชัยชนะของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในสงครามโลกครั้งที่2 ครบรอบ70ปี


วันประกาศชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2 ต่อฝ่ายอักษะของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนครบรอบ70ปี ที่จัดขึ้นในวันที่ 3 กันยายนนี้นั้น ได้มีมิตรประเทศของจีนส่งตัวแทนเข้าชมพิธีและส่งกำลังเข้าร่วมการสวนสนามหลายประเทศ
ส่วนที่น่าสนใจในงานคือการสวนสนามครั้งนี้กองทัพปลดปล่อยประชาชนได้มีการนำยุทโธปกรณ์แบบใหม่จำนวนหนึ่งมาเปิดเผยต่อสาธารณชนในงานสวนสนามอย่างเป็นทางการด้วยครับ

รถถังหลัก รถรบทหารราบ ปืนใหญ่อัตตาจร และรถรบแบบต่างๆ ของกองทัพบกปลดปล่อยประชาชน กองทัพเรือปลดปล่อยประชาชน นาวิกโยธิน พลร่ม และตำรวจประชาชน
รถถังหลัก Type 99A 

รถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก ZTD-05


รถรบทหารราบ ZBD-04A


รถรบทหารราบส่งทางอากาศสำหรับพลร่ม ZBD-03


รถเกราะติดอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง AFT-10 
นำวิถีด้วยระบบ Fiber Optic แบบ NLOS(Non Line Of Sight) ระยะยิง 10km

ปืนใหญ่อัตตาจร PLZ-05 155mm/L52


รถหุ้มเกราะล้อยาง ZTL-09 ติดปืนใหญ่รถถัง 105mm


รถรบขนาดเบา Dong Feng Warrior 4x4

รถรบขนาดเบา Dong Feng Warrior 6x6

ระบบปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น


ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานอัตตาจร PGZ-07 35mm

ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยกลาง HQ-9 ระยะยิง +200km

ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ HQ-12 ระยะยิง 50km

ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยใกล้ HHQ-10 ระยะยิง 6-9km


อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ YJ-12 ระยะยิง 400km


ขีปนาวุธแบบต่างๆจากกองกำลังปืนใหญ่ที่2


DF-16 ขีปนาวุธพิสัยกลาง (MRBM: Medium Range Ballistic Missile) ระยะยิง 800-1,000km

DF-21D ขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำ (ASBM: Anti Ship Ballistic Missile)

DF-10A อาวุธปล่อยนำวิถีร่อนพื้นสู่พื้น

DF-26 ขีปนาวุธพิสัยปานกลาง (IRBM: Intermediate Range Ballistic Missile) ระยะยิง 3,000-4,000km


DF-5B ขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM: Intercontinental Ballistic Missile) ระยะยิง 15,000km

Radar แจ้งเตือนทางอากาศและ UAVWing Loong MALE UCAV(Medium Altitude Long Endurance Unmanned Combat Aerial Vehicle)
อากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ

รถบัญชาการ และรถสนับสนุนการรบ

การสวนสนามกำลังทางอากาศทั้งของกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชน และกองบินกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนเครื่องบินขับไล่ J-10

เครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน J-15


เฮลิคอปเตอร์โจมตี Z-10

เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวน/โจมตี Z-19